Dit nummer

Stadswerk Magazine 09 - 2017

Themanummer Reflecteren op het vakgebied

 

In 1992 fuseerden drie vakverenigingen tot Vereniging Stadswerk Nederland. Dat is dus inmiddels 25 jaar geleden; een goed moment om eens terug te blikken op deze periode. Wat waren de redenen om te fuseren, wat veranderde er in de verenigingsstructuur en, minstens zo relevant, in de vakwereld?

Hoewel de wereld enorm is veranderd - denk alleen al aan de opkomst van de smartphone en de datarevolutie - zijn er wel degelijk constanten in het vakgebied en zaken die in een andere gedaante terugkomen. Hoe zorgen we ervoor dat ontwerpers en beheerders goed en effectief samenwerken? Hoe verhouden een integrale of een sectorale werkwijze zich tot elkaar? Hoe gaan we om met burgers die enerzijds willen dat de overheid zekerheid biedt, maar anderzijds meer vrijheid vraagt om zelf initiatieven te kunnen ontplooien? Dat laatste is zeker in relatie tot de Omgevingswet een interessante kwestie.

In dit themanummer van Stadswerk magazine wordt kortom gereflecteerd op het vakgebied. Wat verandert er, wat blijft hetzelfde en waarom? Goed om eens bij stil te staan.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 09, 2017: 14 november 2017

 

Nog langer geleden: Amsterdam 1905. Bijeenkomst van directeuren Gemeentewerken, een van de voorgangers van Vereniging Stadswerk Nederland. (foto: archief Aalt Landman)