Dit nummer

Stadswerk Magazine 07 - 2017

Themanummer Sleutelen aan de openbare ruimte

De openbare ruimte... waar iedereen komt en gaat, die we allemaal nodig hebben om ons leven te kunnen leven. Het is ook de samenleving in haar meest tastbare, fysieke vorm - de staat van de openbare ruimte zegt veel over een land. Wat dat betreft staan we er niet slecht voor in Nederland.

 

Maar wat staat er veel op stapel! Allerlei ambities komen momenteel samen in de openbare ruimte. We willen onze steden en dorpen bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering en dat heeft heel wat voeten in de aarde. We willen de leefbaarheid verbeteren door groen een prominentere plek te geven, door autoluwe stukken te maken waar fietsers en voetgangers de boventoon voeren. We willen de techniek, die zich stormachtig ontwikkelt, inzetten om ons van dienst te zijn en het beheer efficiënter uit te voeren.

 

In dit themanummer van Stadswerk magazine belichten we de dynamiek in de openbare ruimte over de volle breedte. Het is ook gekoppeld aan de Dag van de Openbare Ruimte op 27 en 28 september in Utrecht, waar Vereniging Stadswerk Nederland een lezingenprogramma verzorgt. In het magazine wordt alvast vooruitgeblikt op de lezingen, naast een keur aan andere artikelen die laat zien hoeveel er op stapel staat. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst!

 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 07, 2017: 12 september 2017

 

Middenberm ingericht als afvoerende waterberging. (foto: Arcadis)