Energietransitie: succes of briljante mislukking

Begin

21-02-2023 om 15:00

Einde

21-02-2023 om 18:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Datum en tijd: Dinsdag 21 februari 2023, 14.30 t/m 18.30 uur
Titel: Energietransitie: succes of briljante mislukking?
Sprekers: Paul Isk, Rene Schutte, Dick Takkebos

Klik hier om u aan te melden

Op 21 februari organiseert Stadswerk regio Noord,
NL Ingenieurs en het Platform Infra van Bouwend Nederland 
een bijeenkomst met als thema: 'Energietransitie: succes of briljante mislukking?' bij Paviljoen Sterrebos in Groningen.

Programma
14.30 uur
Ontvangst gasten

15.00 uur 
Opening 

15.05 uur 
Key note speaker Paul Iske - Briljante mislukkingen: samen werken, samen leven, samen mislukken en samen leren
Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen bespreekt de voorwaarden waaronder mensen en organisaties met verschillende achtergronden nieuwe combinaties kunnen vormen en daarme nieuwe kansen scheppen voor innovatie. 

Juist de verschillen zijn nodig om tot echte vernieuwing te kunnen komen. Innovatie is een proces van vallen en opstaan. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert een bijdrage te leveren aan een klimaat, waarin mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en willen delen met anderen. Voor dat laatste is ‘faalintelligentie’ nodig, die ons in staat stelt voor, tijdens en na onze handelingen te reflecteren op zaken die anders kunnen lopen dan gehoopt of gedacht.

16.00 uur 
Netwerkmoment 

16.30 - 17.30 uur
2 workshoprondes, u kunt onderstaande workshops volgen:    

De impact van waterstof en het waterstofecosysteem, door Rene Schutte van HyNorth
 
We praten veel over waterstof en er worden veel projecten en subsidies aangekondigd, maar welk probleem willen we nu eigenlijk oplossen? De impact van waterstof op de toekomstige energie en grondstof voorziening is groot. We hebben immers duurzame moleculen nodig voor processen, maar ook voor energieopslag. Maar hoe wordt het waterstofecosysteem opgebouwd. En welke hobbels kom je dan tegen? HyNorth werkt aan het Noord-Nederlands investeringsplan voor waterstof. Er staan meer dan 50 projecten op de kaart met een investeringsomvang van meer dan 10 miljard euro. Doel is om een werkend ecosysteem voor waterstof te realiseren. Dit zal stap voor stap moeten gebeuren.

Het initiatief WarmteStad, door Dick Takkebos

WarmteStad Groningen is een van de eersten die de warmtetransitie echt doorvoert in Nederland. In drie oudere stadsdelen in de Noordelijke binnenstad wordt sinds 2017 een nieuwe generatie warmtenet met diverse innovatieve duurzame bronnen aangelegd. Een pad gekenmerkt door ambities en uitdagingen, tegenslagen en successen. In zijn presentatie gaat directeur Dick Takkebos in op de Groningse aanpak om uit te leggen hoe zijn publieke warmtebedrijf bijdraagt ​​aan het CO2-neutraal maken van de stad Groningen in 2035.

17.30 uur 
Plenaire afsluiting, aansluitend aangeklede borrel 

18.30 uur    
Einde

Parkeren
Als gast van Paviljoen Sterrebos kunt u gratis parkeren in de nabijgelegen P-garage Kemkensberg (DUO). Daarvoor is het noodzakelijk dat u het kenteken van uw auto vermeld op het aanmeldformulier.
Let op: zonder kentekenregistratie is het niet mogelijk om in deze
P-garage te parkeren!  
Paviljoen Sterrebos beschikt zelf over een beperkt aantal parkeerplaatsen. 

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden

Wij zien u graag op 21 februari bij Paviljoen Sterrebos.   

 

Cookie-instellingen