Waarom u niet naar de Stadswerk/IFME conferentie Asset management kwam?

ProfielfotoKarina van Lent 14-11-2014 902 keer bekeken 0 reacties

Half september hebben we onze internationale conferentie Asset management in Etten-Leur van een tweedaagse conferentie teruggebracht naar een internationaal werkbezoek.

Asset management werd verder uitgediept met werkbezoeken aan Witteveen+Bos in Breda en  aan de gemeente Rotterdam.
Ook werden er interessante projecten in Etten-Leur bezocht.  Maar waarom bleef de belangstelling uit Nederland ver achter bij de verwachting? We hebben het u gevraagd via een online-enquête
.

U was goed op de hoogte van onze conferentie
Maar liefst 77% van de respondenten gaf aan op de hoogte te zijn van de conferentie. We hebben u dus weten te bereiken via onze communicatiekanalen. Daarbij hebben onze nieuwe digitale congresbulletins een belangrijke rol gespeeld, maar ook de artikelen in Stadswerkmagazine hebben de aandacht op de conferentie weten te vestigen. Maar toch bleek u niet geïnteresseerd. Uit ons onderzoek blijken de locatie Etten Leur en de prijs daarin geen rol te hebben gespeeld. Ook het internationale karakter speelde geen rol van betekenis. Wat waren dan de doorslaggevende punten?

Twee dagen confereren is voor u niet meer bij, en zeker niet in september
Dé belangrijkste argumenten om niet naar onze conferentie te komen waren: een conferentie van twee dagen kost mij teveel tijd en mijn agenda is in september al overvol met andere bijeenkomsten. Het tijdsbeslag van twee dagen was daarbij zowel voor de mensen die meteen hebben besloten niet te komen en de mensen die nog hebben getwijfeld het belangrijkste punt.

Asset management?
Het onderwerp asset management blijkt voor een behoorlijk aantal van u (nog) niet tot de dagelijkse praktijk te horen. De stelling “De term zegt mij helemaal niets” werd door 20% van de respondenten bevestigend beantwoord en 12% gaf aan dat “het onderwerp nog niet actueel is. Een breed opgezette conferentie zoals door ons was bedacht sluit dan niet goed aan bij de dagelijkse praktijk van veel gemeente medewerkers. Het is een onderwerp voor de toekomst.

En verder?
Met een tweedaagse conferentie Asset management sloten we niet goed aan op de actuele situatie van onze leden. Het is voor veel gemeenten een onderwerp voor de toekomst. Via een programma met kleinschalige bijeenkomsten zullen we ingaan op de vragen die er leven. De partners die we hebben gevonden bij de opzet van de conferentie in Etten-Leur willen we hierbij graag betrekken. Zij zijn toch de koplopers en smaakmakers op dit terrein en waren graag bereid hun kennis met ons te delen.

Uw respons op onze enquête leverde een inzicht op en daarnaast nog een ruime hoeveelheid tips. Dat zijn gratis adviezen om ons programma beter op uw wensen af te stemmen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Daarvoor onze dank!

Cookie-instellingen