Brochure Effectief klimaatgroen

27-06-2024

De brochure 'Effectief klimaatgroen' is het resultaat van het onderzoeksproject Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad.

In 2019 startte het PPS Project Effectief klimaatgroen als reactie op de toenemende verstedelijking en klimaatverandering in Nederland, wat leidt tot meer hittestress en wateroverlast. 

Het doel was om concepten en richtlijnen te ontwikkelen voor effectief klimaatgroen, gebaseerd op bestaande kennis en metingen van de effecten van bestaand groen. Na 5 jaar is het project voltooid, resulterend in twee belangrijke producten: de brochure Effectief Klimaatgroen en de (online) Bomentabel.

De brochure Effectief Klimaatgroen biedt diverse vergroeningsmogelijkheden, specifiek afgestemd op verschillende typen wijken zoals stedelijke bouwblokken, bloemkoolwijken, volkswijken en verbindingswegen. Het benoemt ook hoeveel verkoeling elke optie kan bieden. Partners zoals de HvA, HVHL en NiekRoozen Landscaping hebben hieraan bijgedragen.

Jelle Hiemstra (WUR) heeft daarnaast samen met diverse partners de Bomentabel ontwikkeld. De tabel bevat 359 boomsoorten, inclusief cultivars, met algemene kenmerken, hun bijdrage aan diverse ecosysteemdiensten en eventuele nadelige eigenschappen.

Beide producten hebben onderzoek gedaan naar hoe verschillende boomsoorten de gevoelstemperatuur beïnvloeden. Het blijkt dat bomen aanzienlijk kunnen helpen bij het verminderen van hittestress, met een temperatuurdaling tot wel 10-15 graden! In 2024 is het onderzoek afgerond en eind juni gaat de website bomentabel.nl live. 

Download de brochure

Bekijk ook

Cookie-instellingen