Slim aan de slag met invasieve planten

Begin

16-01-2020 om 13:30

Einde

16-01-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Achtergrond
Invasieve exoten stellen ons voor steeds grotere vraagstukken in de openbare ruimte. Neem de Japanse Duizendknoop. Welke acties worden ondernomen als het gaat om bestrijding en beheersing? Met welk resultaat? Wat kunnen we ervan leren? Het zijn allemaal vragen die deze middag in deze door regio Zuid West georganiseerde bijeenkomst aan de orde komen. 

Wat haalt u op tijdens deze bijeenkomst?
Deze middag staat de slimme aanpak van invasieve planten centraal. Merlijn Hoftijzer, Adviseur Ecologie van de gemeente Breda laat u zien wat u kunt doen met een beperkt budget. Huub Hiddema van Triangle at Work praat u bij over de laatste wet- en regelgeving en neemt u mee langs verschillende beleidsopties om het areaal invasieve soorten te beheersen of laten afnemen. Hierbij stipt hij succesvolle voorbeelden uit binnen- en buitenland aan. Na een korte pauze gaat u in groepjes aan de slag met een concrete praktijkcasus.

Programma  
13.30 uur Inloop
14.00 uur Welkom door Aad van Leeuwen van werkgroep Invasieve Exoten Stadswerk
14.05 uur Marcelle Verhoeven, beleidsadviseur Vereniging Stadswerk Nederland.
  De problematiek omtrent invasieve exoten is zeer divers. Ze bedreigen onder meer de biodiversiteit, beschadigen infrastructuur en hebben een negatieve invloed op de waarde van gronden. In het voorjaar van 2020 wordt het kennisportaal Invasieve Exoten gelanceerd waar kennis en praktijkervaring over preventie, beheersing en bestrijding van invasieve uitheemse (terrestrische) plantensoorten gedeeld kan worden. Marcelle vertelt over de uitgangspunten van het platform en de mogelijkheden om een bijdrage te leveren.
14.15 uur Merlijn Hoftijzer, Adviseur Ecologie van de gemeente Breda. 
  De Gemeente Breda beheert 1200 hectare openbaar groen. Daarvan bestaat 900 hectare uit ecologisch groen zoals kleine natuurgebieden, bermen en watergangen en 300 hectare uit cultuurgroen zoals de perken in de woonwijk en de stadsparken. Als beheerder kan je enthousiast worden over de aanwezigheid van unieke plant- en diersoorten die tekenend zijn voor de biodiversiteit en de kwaliteit van je beheer. Een rietorchis, grote pimpernel of juist borders met een variatie aan vaste planten zijn pareltjes voor het oog, maar wat doe je met ongewenste soorten zoals Japanse duizendknoop of watercrassula? Planten die steeds vaker opduiken, niet alleen in het openbaar groen maar ook op ontwikkellocaties. Als terreinbeheerder moet je er iets mee maar wat doe je als je maar een beperkt budget hebt?
14.45 uur
 
Huub Hiddema van Triangle at Work over het beleidsmatig slim beheersen en bestrijden van invasieve planten
15.15 uur Pauze
15.30 uur In groepjes aan de slag met een concrete praktijkcasus
15.50 uur Terugkoppeling en discussie
16.10 uur Inhoudelijke afsluiting richting stappen waar u de volgende werkdag al mee aan de slag kunt!
16.30 uur Borrel
17.00 uur Einde


Locatie: In de Tassenfabriek
Deze middag zitten we op een bijzondere locatie, een prachtig monument uit 1909. Gebouwd en lange tijd bewoond door de schilder, meubelmaker en glas-in-lood kunstenaar Bartholomeus Klunne. Met een lucht-warmtepomp en 28 zonnepanelen is het huis klimaatneutraal gemaakt. Neem vast een kijkje op de site, www.indetassenfabriek.nl 

Datum: locatie en kosten
Datum: 16 januari 2020, 13.30 uur- 17.00 uur
Locatie: Academiesingel 20, 4811 AB Breda
Kosten: gemeentelijke leden gratis, overige leden € 35,00, niet-leden € 295,00

Aanmelden klik hier

 

Cookie-instellingen