Lidmaatschap

Er zijn al ruim 4000 professionals lid van Stadswerk. Ze werken in een van de vele disciplines binnen het vakgebied. Bij gemeenten en andere (semi-) overheidsorganisaties, bij onderzoeksinstellingen en adviesbureaus, bij universiteiten en hogescholen.

De bindende factor? De ambitie om de fysieke leefomgeving optimaal in te richten. En om daar als professional zo goed mogelijk aan bij te dragen.

Individueel lidmaatschap gratis

Is uw werkgever, gemeente, provincie of bedrijf lid? Dan kunnen alle medewerkers zich aanmelden als gratis individueel lid. Zij betalen daarvoor geen lidmaatschapskosten. Immers, deze kosten zijn al verdisconteerd in de contributie die u als organisatie betaalt. Bovendien krijgen zij alle ledenfaciliteiten van Stadswerk tot hun beschikking en kunnen zij stemrecht uitoefenen.

Stemrecht voor alle leden

Een levendige vereniging bestaat bij de gratie van betrokken en actieve leden. Vanaf 2008 hebben gemeenten en bedrijven evenveel zeggenschap in de besluitvorming van Stadswerk gekregen als individuele leden. Zij hebben nu alle drie stemrecht op zaken die de vereniging aangaan.

Statuten - Huishoudelijkregelement - Declaratieprotocol

Klik hier voor de statuten - huishoudelijkregelement - declaratieprotocol

Gegevens wijzgigen

Is er iets gewijzigd in uw situatie dat betrekking heeft op uw Stadswerk-lidmaatschap? Laat het ons weten via info@stadswerk.nl.

Wijziging Hoofdcontactpersoon

Neemt u de rol als Hoofdcontactpersoon over? Dan kunt u dit via het wijzigingsformulier aan ons doorgeven.

Cookie-instellingen