Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"78251"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk meer nieuws

Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk agenda

Blijf op de hoogte met de activiteiten-update

Inschrijven

 

 


Snel naar

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thema's

Van 2022 tot en met 2025 staan de thema’s vergroening van de leefomgeving, klimaatadaptatie en circulair gebruik van grondstoffen centraal. Bekijk het beleidsplan. Ontdek op de themapagina's hoe we hier in de praktijk invulling aan geven. De Future Green City is daarbij onze stip op de horizon.

Bekijk alle thema's

 

Uitgelichte producten


Stadswerk magazine

Hét vakblad voor professionals werkzaam op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dit tijdschrift richt zich op iedereen die zich bezighoudt met ontwikkeling, inrichting en/of beheer van de openbare ruimte.

 Lees meer  


 

 

Handboek soortbescherming

Voor een goed gebruik van de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten'  wordt aanbevolen het bijbehorende digitale handboek en voorbeeld ecologisch werkprotocol te gebruiken.

 Lees meer 


 

Gemeentekaart chemievrij werken

Op de kaart 'Chemievrij werken' wordt in beeld gebracht welke gemeenten de inzet van chemische middelen in de openbare ruimte uitsluit.

 Lees meer 


 
Cookie-instellingen