Stadswerk

Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving, is een heel kostbaar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe kunnen we dit doen samen met betrokken burgers? Vraagstukken waar alle gemeenten en hun ketenpartners mee bezig zijn.

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland biedt al ruim 100 jaar aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen. Leden benutten dit om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de openbare ruimte van morgen, overmorgen, maar zeker ook vandaag. De koninklijke erkenning die we in 2020 mochten ontvangen, is de kroon op het werk voor iedereen die zich dag in dag uit inzet voor ontwikkeling en beheer van onze openbare ruimte. Als lid van de internationale vakvereniging IFME zijn we ook aangesloten op internationale kennisuitwisseling. Stadswerk is een netwerk van een kleine vierduizend gedreven vakgenoten. Via ons Stadswerk magazine bereiken we een nog veel grotere groep.  


Organogram Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland

Cookie-instellingen