Stadswerk

Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving, is een heel kostbaar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe kunnen we dit doen samen met betrokken burgers? Vraagstukken waar alle gemeenten en hun ketenpartners mee bezig zijn.

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland biedt al ruim 100 jaar aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen. Leden benutten dit om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de openbare ruimte van morgen, overmorgen, maar zeker ook vandaag. De koninklijke erkenning die we in 2020 mochten ontvangen, is de kroon op het werk voor iedereen die zich dag in dag uit inzet voor ontwikkeling en beheer van onze openbare ruimte. Als lid van de internationale vakvereniging IFME zijn we ook aangesloten op internationale kennisuitwisseling. Stadswerk is een netwerk van een kleine vierduizend gedreven vakgenoten. Via ons Stadswerk magazine bereiken we een nog veel grotere groep.  

Een vereniging met een rijke historie
Stadswerk kent een rijke historie die teruggaat tot 1898. Willem Hofkamp, directeur Gemeentewerken Leeuwarden, benaderde 24 gemeenten om met elkaar van gedachten te wisselen over hun dagelijkse bezigheden. Het samenroepen van deze 'G-24' is de eerste gedocumenteerde bijeenkomst van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland.

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland in haar huidige vorm bestaat sinds 1992.

Bijeenkomsten en activiteiten
Stadswerk verbindt mensen en partijen. Dit deskundige netwerk vindt elkaar op bijeenkomsten van uiteenlopend formaat en karakter: studiemiddagen, dicht bij huis in de regio, Stadswerkcafés, excursies en symposia. Maar ook online stimuleert Stadswerk ontmoeting: een website met besloten deel voor leden. Dankzij de uitgebreide mogelijkheden van de website, kunnen Stadswerkers elkaar eenvoudig vinden, bijvoorbeeld op regio, vakgebied of specifieke competenties.

Stadswerk is een vereniging die wordt gedragen door de aangesloten gemeenten. Zij gebruiken de vereniging om onderling kennis en ervaring uit te wisselen.

Zo hoort u op Stadswerkbijeenkomsten weer van elkaar “hoe het kan” in plaats van dat iemand u komt voorhouden “hoe het moet”. 

Stadswerk ontmoet en verbindt 
Stadswerk is actief in 45 netwerken en commissies. In tal van adviescommissies en raden, zowel landelijk als regionaal, vertegenwoordigen we de belangen van onze leden.

Stadswerk kent de leden in haar netwerk en zorgt er voor dat de verbinding wordt gelegd met andere netwerken. Stadswerk bevordert dat het optimaal gebruik van de fysieke leefomgeving een passende plek heeft op de maatschappelijke en politieke agenda. We stimuleren meningsvorming over actuele thema’s en treden daarmee naar buiten. Leest u het maar eens na in ons Stadswerk magazine! 


Organogram Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.