Circulaire economie in de fysieke leefomgeving

Ingeborg Berger (Programmamanager Rotterdam Circulair, gemeente Rotterdam) voor het 'Drijvend paviljoen', een duurzaam pand en een blikvanger in de Rijnhaven

Werken aan een circulaire economie en duurzame oplossingen creëren, is ook in 2021 een jaarthema voor de Stadswerkleden. Doeners en denkers bij gemeenten, bedrijven en bewoners maken werk van circulair bijvoorbeeld door het hergebruiken van materialen en gebouwen, nieuwe vormen van afvalinzameling, energievoorziening en met allerlei oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk.

Wat is circulair?

  • Producten worden zoveel mogelijk gemaakt van gerecyclede materialen
  • Tijdens de productie en het gebruik van het product is de belasting op het milieu minimaal en wordt geen schade toegebracht aan mens, dier en natuur
  • Alle energie die nodig is voor de productie komt van hernieuwbare bronnen
  • Het product en de grondstoffen behouden zo veel mogelijk hun waarde: het product is na de gebruiksfase herbruikbaar, reparabel en demontabel; en de gebruikte materialen zijn volledig recyclebaar of afbreekbaar tot waardevolle grondstoffen

Mindmap
Stadswerk heeft in 2018, in samenwerking met diverse actieve leden, Denkschets en NVRD, de Mindmap Circulaire Openbare Ruimte ontwikkeld. Deze beoogt denkers en doeners binnen gemeenten, bedrijven en organisaties te laten zien dat iedereen, overal kan starten met circulair.
Doeners inspireren beleidsmakers tot aangescherpt beleid en denkers kunnen betere randvoorwaarden en kaders creëren voor doeners. In 2019 zijn we gestart met kleinschalige werksessies in gemeenten, met de Mindmap als onderlegger. Wilt u in 2021 zo'n sessie in uw gemeente? Om concrete stappen te zetten en circulaire afspraken te maken? Neemt u dan contact op met Marcelle Verhoeven: 0318-692721.

Bijeenkomsten
Stadswerk en de NVRD organiseerden in 2017 samen regionale werkbijeenkomsten waarbij het doel was concrete stappen zetten rondom circulaire economie en de inrichting en beheer van de openbare ruimte. In 2018 en 2019 hebben we onder andere kleinschalige werksessies bij gemeenten belegd met hetzelfde doel. De Mindmap is daarbij als onderlegger en praatpapier ingezet. Met onze bijeenkomsten willen we inspireren, laten zien welke voorbeelden er al zijn en samen op zoek gaan naar kansen. In 2021 gaan we hiermee door. Daarnaast organiseren we, met gemeente Rotterdam en de VNG, het sympiosium GWW: maak het duurzaam en circulair! Kijk voor deze, en andere bijeenkomsten over cirulaire economie verder onder de button bijeenkomsten.

Stadswerk magazine
In Stadswerk magazine publiceren we regelmatig artikelen op dit thema. Hier vindt u een selectie van de artikelen over circulaire economie uit Stadswerk magazine terug. Daarnaast bracht Stadswerk een special uit over circulaire economie. Hierin staan onder andere interviews met Thomas Rau en Jan Rotmans. U kunt de special hier digitaal bekijken. Stadswerk magazine nummer 3 van 2018 stond geheel in het teken van circulaire economie en de energietransitie. In 2019 stond het thema centraal in nummer 10, dat begin december verschijnt. Ook in 2020 is weer volop aandacht besteed aan circulairiteit in ons magazine - in 2021 zal dat niet anders zijn.

Wij maken werk van circulair

We zijn nauw betrokken bij het project ‘Wij maken werk van circulair’ van de NVRD. In dit project staat de inkoop van circulaire producten centraal. Zo zijn er al aanbestedingsdocumenten gemaakt voor circulaire minicontainers en gaat er een werkgroep aan de slag met circulaire afvalbakken. Als Stadswerk-lid kunt u hier bij aansluiten. Meer informatie via www.nvrd.nl/circulair.

 

Meer weten?
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wilt u een bijdrage leveren op dit thema, neem dan contact op met Stadswerk via Marcelle Verhoeven of bel met 0318 692721.

Cookie-instellingen