Waardevol Groen

Peter van den Boogert (Toezichthouder Buitenruimte van de groenste gemeente van 2016, Krimpen aan den Ijssel) bij het Zwaneneiland, een multifunctioneel groenproject.

Stadswerk ziet groen als doel en middel tegelijk; het draagt de fysieke leefomgeving. Binnen al onze thema’s schenken we dan ook nadrukkelijk aandacht aan groene ontwikkeling. Groen is beeldbepalend, belangrijk voor onze gezondheid, voor duurzaamheid en klimaatvraagstukken. Groen in de fysieke leefomgeving nodigt bovendien uit tot bewegen en bevordert zo gezondheid en welbevinden. Ook draagt groen bij aan sociale cohesie in de buurt en aan de leefbaarheid van een wijk. Daarbij is de kwaliteit van het groen minstens zo belangrijk als de kwantiteit. Alleen 'goed' groen levert maximale ecosysteemdiensten en is maximaal 'waardevol'. Ook de inzet van nieuwe, innovatieve technieken draagt hier (verder) aan bij. We leveren we graag een bijdrage aan kennisuitwisseling rondom dit onderwerp. 

In de menubalk links vindt u de projecten waar we mee bezig zijn op dit thema.

Themagroep Waardevol groen
De themagroep denkt inhoudelijk mee over het thema en de agenda, is het visitekaartje van de vereniging op dit gebied en de ogen en oren van de vereniging voor relevante thema's voor openbaar groen. Haar missie is: gemeenten e.a. ondersteunen bij het toepassen van waardevol groen door het delen van kennis en praktijkvoorbeelden en door waardevol groen structureel aan bod laten komen bij de andere thema’s van Stadswerk. Waardevol groen is groen dat actief bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen zoals klimaatbestendigheid, gezondheid, economie, leefbaarheid en biodiversiteit.

De themagroep komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Dit jaar leggen we in de bijeenkomsten nadrukkelijk de verbinding met de andere Stadswerk thema’s.

Bijeenkomsten
De laatste jaren hebben we, met verschillende samenwerkingspartners, werk gemaakt van de verschillende aspecten van Waardevol groen. Bijvoorbeeld in Roadshowseries Chemievrij onkruidbeheer en, afgelopen jaren, in de Future Green City Collegetours 2018, 2019 en 2020, waarmee we langs onderwijsinstellingen in het hele land zijn getrokken. Tijdens ‘Meet in green’ bijeenkomsten, kleinschalige praktijkexcursies, zien deelnemers hoe waardevol groen eruit ziet en hoe gemeenten dat voor elkaar krijgen. Binnen het project ‘Nederland Zoemt’ organiseerden wij samen met Vereniging GDO een serie Zoemsessies, regionale bijeenkomsten voor gemeenten over bijvriendelijk beleid en beheer. Houd de agenda in de gaten voor alle inhoudelijke en praktische informatie van de verschillende bijeenkomsten.

 

Stadswerk magazine en overige publicaties
In Stadswerk magazine publiceren we regelmatig artikelen op dit thema. Hier vindt u een selectie van de artikelen over groen uit Stadswerk magazine terug. In 2018 stond nummer 2 geheel in het teken van groen. In 2019 was dit opnieuw het geval in nummer 2, dat begin maart verscheen. In 2020 staat nummer 3 volledig in het teken van groen en stedelijke vergroening. In dat jaar verscheen ook De Baten van Bomen, dat tijdens de lancering van i-Tree Nederland werd gepresenteerd. 2020 stond onder andere in het teken van de nieuwe Gedragscodes, die in 2021 in meerdere verdiepende webinars is toegelicht. Deze kunt u terugvinden op deze pagina.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wilt u een bijdrage leveren op dit thema? Neemt u dan contact op met Stadswerk via Marcelle Verhoeven.

Cookie-instellingen