Regie Beheer Openbare Ruimte: gemeente als regisseur, hoe bevalt dat?

Begin

07-12-2016 om 12:30

Einde

07-12-2016 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De regioafdeling Randstad van Stadswerk organiseert een bijeenkomst op woensdag 7 december 2016. Kunt u het beheer van de openbare ruimte op afstand van uw gemeente zetten?

Zelf doen, aanbesteden, een gemeenschappelijk overheidsbedrijf: er zijn vele variaties denkbaar binnen het thema “regie van de openbare ruimte”. Wat werkt wanneer wel en wanneer niet?

Kom op woensdag 7 december 2016 naar Krimpen aan den IJssel en deel uw ervaringen met uw collega’s.

Datum: woensdag 7 december, inloop vanaf 12.30 uur met lunch
Waar: Ontmoetingscentrum De Tuyter
Adres: Nachtegaalstraat 8, Krimpen aan den IJssel

12.30 uur     Ontvangst met lunch
13.00 uur     Welkom door C.A. (Marco) Oosterwijk, wethouder Buitenruimte
                       gemeente Krimpen aan den IJssel
13.15 uur     Inleiding door de dagvoorzitter
13.30 uur     De heer R. (Ron) van Gool, manager Stadsbeheer van de gemeente Gouda. De 
                      gemeente Gouda heeft in 2006 -in de transformatie naar regiegemeente - een
                      10+3 jarig contract afgesloten voor het beheer van de openbare ruimte. Dit
                       was destijds een zeer vergaande uitbesteding van beheer van de openbare
                       ruimte inclusief de overgang van de complete beheerafdeling naar de
                       afvalinzamelaar (waarvan Gouda met andere gemeenten aandeelhouder is).
                       Tegenwoordig is dit een herkenbare trend. Onlangs heeft Gouda echter
                       besloten met dit contract te stoppen en besloten de taken, gefaseerd, weer
                       terug te nemen en zich meer op de markt te richten. De heer van Gool neemt
                        ons mee in dit ingewikkelde en complexe proces.
14.00 uur      Pauze
14.30 uur      de heer A. C. (Arie-Cees) de Jong en de heer P.J. (Peter) de Visser van de
                        gemeente Zoetermeer beschrijven de ontwikkeling die de gemeente
                        Zoetermeer heeft doorgemaakt, van een grote eigen uitvoeringsdienst naar
                       volledige uitbesteding. Verschillende vormen van aanbesteden
                       (werkbeschrijving, beeldkwaliteit, effectbestek) en de wijze waarop de
                       aannemer een rol krijgt in bewonersparticipatie komen aan de orde.
15.00 uur      De adviseur: Ton Lesscher (Antea groep) gaat met u in op de volgende vragen:
                       hoe maak ik goede afspraken? Waar begin ik?
15.30 uur      Paneldiscussie en mogelijkheid om vragen te stellen
16.00 uur       Afsluiting en borrel

Deelnamekosten:
Leden van Stadswerk en NVRD betalen €25 euro excl. btw.
Niet leden betalen €75 euro excl. btw.

aanmelden klik hier

Cookie-instellingen