Op weg naar een circulaire infrasector

Begin

13-02-2018 om 14:30

Einde

13-02-2018 om 19:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 13 februari 2018 organiseren het Platform Infra Noord van Bouwend Nederland, Stadswerk regio Noord en NL Ingenieurs Noord hun jaarlijkse bijeenkomst. Het thema is: "Op weg naar een circulaire infrasector"

Programma

14.30 uur   Ontvangst
   
15.00 uur Welkom namens de organisatoren
   
  Plenair gedeelte met key spreker Alex van Oost van Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE)
   
  Float like a butterfly, sting like a bee De circulaire economie staat hoog op de agenda nu Nederland wereldkampioen wil worden in deze ‘gewichtsklasse’. De vraag rijst of Nederland op schema ligt, of dat het nodig is om te versnellen. Welke bijdrage kan de Bouw in Noord-Nederland leveren in het vervullen van de potentie van Nederland als circulaire hotspot?
   
16.15 uur Korte pauze
   
16.30 uur Keuze uit twee workshops
   
  Workshop 1
  Design & Haalbaarheid door Verali von Meijenfeldt, Arcadis
  Hoe houden we elkaar vast in een duurzaam GWW-proces? Hoe maken we duurzaamheid concreet? Aan de hand van de case Westelijke Ringweg Groningen worden in deze workshop bovenstaande vragen uitgebreid behandeld.
   
  Verali von Meijenfeldt is betrokken bij het formuleren van deze ambities van de Westelijke Ringweg Groningen. Zij gaat graag met u het gesprek aan om te bezien of geformuleerde ambities haalbaar zijn voor de markt. Laat u informeren en geef uw mening tijdens deze interessante workshop!
   
  Workshop 2
  Aanbesteden & Realisatie door Sander Lubberhuizen en Erick Wuestman
  De transitie naar een duurzame economie is gaande. Ook in de infra gaat de circulaire economie en hierin circulair ondernemen een rol spelen. De gemeente Apeldoorn wil een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair verantwoord renoveren van de openbare ruimte. Het doel is om in bouwteamverband kennis op te doen over circulariteit en die kennis te delen. Het project ‘De Parken’ is circulair aanbesteed en heden in de realisatiefase. In deze workshop komen de volgende vragen naar voren. Kennis en ervaringen gemeente Apeldoorn, hoe zet je dat in de markt, hoe bouw je uitvraag op? Hoe waren de ervaringen tijdens de uitvraag van de gemeente Apeldoorn en van Roelofs Wegenbouw? De spiegeling waarom deze aanbestedingsvorm geschikt is voor u en hoe haal je het werk binnen? Hoe leer je van elkaar in de ontwerpfase en de realisatiefase? Hoe maak je van circulair werken in de infra een succes? Ook deze workshop beloofd interessant te worden!
   
17.30 uur Plenaire afsluiting
   
18.00 uur Hapjesbuffet
 


Algemene informatie
Waar: Infrahuis
Adres: Leonard Springerlaan 1, 9727 KB Groningen

U kunt zich aanmelden bij officenoord@bouwendnederland.nl. Wilt u bij opgave vermelden: uw contactgegevens, wel/geen buffet, eventuele dieetwensen?

 

 

 

Cookie-instellingen