Zonnepanelen: op daken, niet in weilanden!

07-06-2018

De discussie over waar we onze zonnepanelen moeten laten is de laatste tijd opgelaaid. In diverse radio- en Tv-programma’s kruisten voor- en tegenstanders van bouwen op agrarische grond de degens. Tweede kamer leden, duurzame projectontwikkelaars, belangenorganisaties; iedereen heeft een mening.

Argumenten voor: veel ruimte, grote slagen maken om doelstellingen te behalen, er is maar 1% a 2% van landbouwareaal nodig om doelstellingen te bereiken én het levert agrariërs een hogere opbrengst op dan voor voedsel. De tegenstanders hebben andere argumenten: verrommeling van het landschap, kostbare grond om voedsel op te verbouwen, nieuwe tik voor doelstellingen rondom biodiversiteit, moedigt grondspeculatie vanuit het buitenland aan én, niet onbelangrijk, er zijn nog meer dan voldoende onbenutte daken waarop panelen kunnen worden geplaatst.

Rommel
Dat laatste betoogt Berno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, bij BNR-radio. 'Het bouwen op daken wordt nog niet voldoende gestimuleerd.' Strootman ziet een 'enorme bereidheid bij overheden op alle niveaus om een bijdrage te leveren aan energietransitie'. Dat vertaalt zich onder meer in plannen van mensen om boeren zonnepanelen aan te bieden voor hun weilanden. 'Maar als iedereen dat doet en je bedenkt hoeveel we nodig hebben, dan wordt het een rommel', waarschuwt hij. Strootman ziet ook een gebrek aan planning: 'Ik denk dat we die energietransitie heel voortvarend moeten oppakken maar als we het niet planmatig doen, creëer je weerstand bij mensen en gaat het niet lukken.' Volgens de Rijksadviseur moet Nederland 'maximaal inzetten' op het besparen van energie door 'maximaal wind op zee en het goed ontwikkelen van warmtenetten zodat mensen in steden en de industrie voorzien kunnen worden van energie.'

Luister zijn hele betoog hier

Bekijk ook

Cookie-instellingen