Cursus bijvriendelijk groenonderhoud voor gemeenten

07-06-2018

Bent u verantwoordelijk voor het groenbeleid van uw gemeente en wilt u dat graag bijvriendelijk uitvoeren? In een praktijkgerichte cursus van IVN leert u hoe u dat aanpakt. U kunt in uw gemeente een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen.

Het doel van de cursus ‘Laat jouw gemeente zoemen’ is het helpen van wilde bijen in Nederland. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 357 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en onze natuur.

Alle aspecten bijvriendelijk beheer komen aan bod
Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voortbestaan van wilde bijen door het creëren van meer voedsel en nestgelegenheid. Hoe u dat doet, leert u in deze cursus. Daarin komen alle aspecten van bijvriendelijk beheer aan bod. De groene kant is de basis: welke planten kiest u, hoe creëert u nestgelegenheid en hoe werkt het onderhoud? Daarna behandelen we de beleidsmatige kant: de kosten-batenanalyse, de aanpassingen in het bestek en de aanbesteding. U krijgt tips voor het creëren van draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie en onder burgers. Er komt een vrijwilliger langs tijdens de cursus, om uit te wisselen hoe gemeenten en vrijwilligers het bijvriendelijk beheer in de regio goed op elkaar kunnen afstemmen. Als rode draad door de cursus lopen uw dromen en wensen voor uw gemeente, en hoe u die kunt vertalen naar de praktijk. We tekenen een bijenlint in op de plattegrond, waarmee u na de cursus direct aan de slag kan.

Voor wie?
Als u verantwoordelijk bent voor het groenbeleid en -beheer in uw gemeente, is deze cursus geschikt voor u. Uw functie kan zijn beleidsmedewerker, clustermanager, beheerder, teamleider, projectleider, adviseur of assetmanager, als u maar betrokken bent bij het gemeentelijk groenbeleid

Meer informatie
Meer informatie vindt u hier. De cursus wordt in elke provincie van Nederland aangeboden.

Bekijk ook

Cookie-instellingen