Gemeenten omarmen de wilde bij

14-06-2018

Gemeenten willen graag aan de slag met bijvriendelijk beleid en beheer. Dat blijkt uit de interesse voor de Zoemsessies die de vereniging GDO en Stadswerk Nederland dit voorjaar organiseerden voor de campagne Nederland Zoemt. Circa 40 gemeenten lieten zich informeren over een regiospecifieke aanpak.

Daarnaast zijn er inmiddels al 27 erkende Bijvriendelijke gemeenten. Gezien de belangstelling worden in het najaar nieuwe Zoemsessies gehouden.

Actie hard nodig
Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is voor bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. ,,Wat kost het eigenlijk wanneer we niks doen?” stelde Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht en ambassadeur van Nederland Zoemt bij de sessie in Nijmegen.

Vergroten voedselaanbod en nestgelegenheid
Een gemeente kan veel doen om te zorgen dat de wilde bijen het nog beter doen, door het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid. Naturalis heeft per regio in kaart gebracht welke bijensoorten in gemeenten leven en welke soorten zouden kunnen voorkomen bij bijvriendelijker beheer. Aan de hand daarvan kan per gemeente worden geadviseerd wat de beste aanpak is om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren.

Titel Bijvriendelijk
Gemeenten die in hun beheer en beleid stappen zetten om wilde bijen te ondersteunen, komen in aanmerking voor de titel Bijvriendelijke gemeente. Daar hoort ook bij dat ze bewoners betrekken om hun tuinen aantrekkelijk te maken voor de wilde bij met de juiste bloemen en bijvoorbeeld bijenhotels. Er zijn inmiddels 27 Bijvriendelijke gemeenten. ,,Deze erkenning is geen eindpunt, maar markeert een nieuw begin”, aldus de gemeente Rucphen. Laila Driessen, burgemeester Leiderdorp en ambassadeur van Nederland Zoemt: ,,Met natuur kun je burgers verbinden. Geef aandacht aan samen leren over bijvoorbeeld wilde bijen.”

Zoemsessies
De goedbezochte Zoemsessies krijgen in het najaar een vervolg. De vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en Vereniging Stadswerk Nederland organiseren, in samenwerking met Natuur & Milieu en IVN, deze kleinschalige bijeenkomsten voor gemeenten die aan de slag willen met bijenvriendelijk beheer. De sessies zijn met name interessant voor bestuurders, beleidsadviseurs en beheerders. Meer informatie vindt u op: www.nederlandzoemt.nl

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Vereniging GDO en Stadswerk Nederland zijn partners van Nederland Zoemt.

Bekijk ook

Cookie-instellingen