Save the date ‘Marktdag Ondernemend Samen Werken in Provincie Utrecht: klimaat in concurrentie?’

05-07-2018

De Marktdag is dé netwerkbijeenkomst voor opdrachtgevers en opdrachtnemers werkzaam in de openbare ruimte, woning- en utiliteitsbouw. Benieuwd naar de gevolgen van klimaatverandering in samenleving en gebouwde omgeving? Reserveer dan woensdagmiddag 7 november 2018 in de agenda.

Met deze netwerkbijeenkomst brengen we partijen bijeen, die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in samenleving en gebouwde omgeving? Zijn er naast  bedreigingen juist ook kansen? Op welke gebieden wordt het aanpassingsvermogen uitgedaagd? We willen inspireren om samen de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat in de openbare ruimte en in woning- en utiliteitsbouw op te pakken.

Wat staat er op het programma?
Er is een plenaire opening met onder meer Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) en  Matthijs Huizing, (aanjager van het traject Beter Aanbesteden). Daarnaast is er een afvaardiging van de klimaattafels, waar de uitvoering van het klimaatakkoord wordt besproken.

Een greep uit de workshops
Dit jaar hebben we zeer actuele thema’s op het programma staan. Denk daarbij aan onderwerpen als de actieagenda Beter Aanbesteden, klimaatadaptatie, snelheid in nutsaansluitingen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Onder meer VHG, Aedes en de gemeentes Amersfoort en Leusden werken mee aan de workshops.

Voor wie interessant?                 
Deze Marktdag is zeer interessant voor:

-      Bestuurders en medewerkers van (lokale) overheden, netbeheerders en  woningcorporaties
-      Beheerders van de fysieke leefomgeving
-      Medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen
-      Bouw- infra- en cultuurtechnische bedrijven, installateurs, architecten, advies- en ingenieursbureaus

Meer informatie?
De officiële uitnodiging en de mogelijkheid om aan te melden volgt binnenkort.

Bekijk ook

Cookie-instellingen