Nieuw protocol uniforme beoordeling essentaksterfte

10-07-2018

Op gezamenlijk initiatief van het Platform Boomspecialisten van de VHG en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) is een protocol opgesteld voor de uniforme opname van essentaksterfte (ETS) in stedelijke en landelijke omgevingen. Dat biedt duidelijkheid bij het beoordelen van deze ziekte.

Hiermee komen de organisaties tegemoet aan de grote behoefte bij groenbeheerders, aannemers en adviseurs aan uniforme richtlijnen voor het beoordelen van deze ziekte.

Data vergelijken en analyseren
Met dit protocol voor uniforme beoordeling van ETS is het nu mogelijk om alle verzamelde data van een opname te vergelijken en te analyseren. Hiermee ontstaat een completer en betrouwbaarder beeld van de ernst en de ontwikkeling van deze ziekte. Op basis hiervan kunnen gerichte beheermaatregelen worden getroffen. Tot nu toe werden er verschillende, veelal eigen handleidingen, gebruikt met onderling soms grote verschillen. De verzamelde data zijn daardoor niet uitwisselbaar, niet goed te vergelijken of wetenschappelijk te analyseren. Er is daardoor nog geen volledig beeld van de ernst van ETS in Nederland. Wel is duidelijk dat het in Nederland in toenemende mate leidt tot essentaksterfte.

Wetenschap en praktijk
Het nieuwe protocol is opgesteld door Wageningen University & Research (WUR), in samenwerking met Terra Nostra, BTL Bomendienst en Kopinga Boomadvies. Een uniek samenwerkingsproject waarin de beschikbare wetenschappelijke informatie en kennis uit de praktijk samenkomen. Het protocol is wetenschappelijk onderbouwd, gedragen door de praktijk en landelijk toepasbaar. Het kan worden gecombineerd met de reguliere visuele (boom)inspectie, zolang die in de juiste periode (juni t/m augustus) plaatsvindt. Aan de ontwikkeling van het  protocol  hebben Branchevereniging VHG, de gemeente Haarlem en de gemeente Rotterdam financieel bijgedragen.

Meer informatie?
Het protocol is vanaf heden te downloaden bij de WUR. Voor meer informatie belt u met Marc Custers (VHG): 030-659 55 50 of Djorn Noordman (gemeente Haarlem): 023- 5113406.

Bekijk ook

Cookie-instellingen