Aanbestedingsdocumenten circulaire minicontainer online

26-09-2018

Aanbestedende diensten kunnen gebruik maken van de aanbestedingsdocumenten voor de circulaire minicontainer op het ledennet van de NVRD-website. Doel van deze documenten is dat er één of meerdere zo circulair mogelijke minicontainers op de markt komen. En dat deze op grote schaal worden ingekocht.

De werkgroep Circulaire minicontainer kwam eind 2016 voor het eerst bij elkaar. Inkoopervaringen werden uitgewisseld en de ingrediënten voor de definitie ‘circulaire minicontainer’ werden gezamenlijk bepaald.

Marktconsultatie
Hierin kwamen zaken als een lange levensduur en gebruik van virgin-materialen uitgebreid aan bod. Een schriftelijke marktconsultatie en twee marktdagen later werd er steeds meer duidelijk over de (on)mogelijkheden van de circulaire minicontainer, zodat een programma van eisen opgesteld kon worden dat, binnen de grenzen van de mogelijkheden op de markt, zo ambitieus mogelijk is.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de documenten of circulair werken in de openbare ruimte, neemt u dan contact op met Anneloes Voorberg: 0318-692721. De documenten zelf vindt u hier

Bekijk ook

Cookie-instellingen