VHG en Stadswerk presenteren groenboek ‘Werken aan stedelijke natuur en participatie’

09-10-2018

‘Werken aan stedelijke natuur en participatie’ is de titel van het groenboek dat Branchevereniging VHG en Stadswerk samen publiceren. Het bevat voorbeelden van samenwerking tussen bewoners, gemeenten en groenprofessionals bij het realiseren van nieuwe stedelijke natuur.

Het eerste exemplaar werd tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte overhandigd aan Bas Volkers, coördinator cluster Natuurcombinaties bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Green Deal
Meer groen in de stad is van groot belang. Door de klimaatverandering wordt het steeds warmer in de stad en neemt de aantal hoosbuien toe in aantallen en duur. Ook kampen steden met een slechte luchtkwaliteit als gevolg van fijnstof en een afnemende biodiversiteit. Om groen meer te benutten voor klimaatadaptatie, biodiversiteit te stimuleren en natuur dichter bij de mensen te brengen, werd in 2015 de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur ondertekend. Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk zijn partners in deze Green Deal. Doel is om minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren.

Samenwerking
Grondeigenaren, vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en ondernemers uit de groenbranche zijn sinds de ondertekening van de Green Deal actief aan de slag gegaan met het realiseren van nieuwe stedelijke natuur. Op tal van plekken werd groen gerealiseerd in de vorm van idylles, ecologische wegbermen, dak- en gevelgroen, parken, groene tuinen bij huis of kantoor, groene (school)pleinen enzovoorts. Enkele bijzondere voorbeelden zijn in het groenboek opgenomen.

‘Handzaam boekje’
Bas Volkers nam het boekje in ontvangst en zei blij te zijn dat er vanuit deze Green Deal zo’n product komt. “Dit is een handzaam boekje met goede voorbeelden en tips waarmee partijen aan de slag kunnen. Dat is een mooi resultaat, het geeft een impuls aan een vervolg als de Green Deal is afgelopen, zodat de beweging bij maatschappelijke partijen op gang blijft. Ik zal er binnen het ministerie zeker de aandacht op vestigen.” Op de foto wordt Bas Volkers geflankeerd door Maarten Loeffen (links van hem), directeur van Stadswerk, en VHG-directeur Egbert Roozen. Wilt u het boekje ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n-a-w gegevens naar Anneloes Voorberg.

Bekijk ook

Cookie-instellingen