Even voorstellen: Harry de Vries

06-11-2018

Vanaf heden zal het bestuur van Stadswerk regio Noord ondersteund worden door Harry de Vries. Harry stelt zichzelf voor:

Ik werk ruim 7 jaar bij het Kadaster, na ruim dertig jaar bij diverse gemeenten te hebben gewerkt (met name in de RO-sector en veelal op het terrein van stadsdeelgewijze werken en het fysieke beheer).

Momenteel oriënteer ik mij op een volgende stap in mijn loopbaan. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid buiten de Kadasterorganisatie liggen. Bij voorkeur in een omgeving die zich met de inrichting, beheer en leefbaarheid van de woonomgeving bezighoudt.

Bekijk ook

Cookie-instellingen