Impressie Botsproevendag Aanvullingsbesluit Natuur

20-11-2018

Vorige week was Stadswerk in de persoon van Anneloes Voorberg aanwezig bij de Botsproevendag Aanvullingsbesluit Natuur. De dag was bedoeld om het concept Aanvullingsbesluit Natuur te toetsen met de praktijk. De Wet Natuurbescherming moet immers onderdeel worden van de Omgevingswet.

Veel provincies, gemeenten en waterschappen waren aanwezig.  In de ochtend ging het over gebiedsbescherming, ’s middags over soortenbescherming. Zeker het middagdeel was relevant voor Stadswerk vanwege de rol van Gedragscodes. Hier waren we bij.

Vrijstelling Gedragscode
Er is duidelijk gemaakt dat de Gedragscode ook in de Omgevingswet een plek krijgt als Vrijstelling. Dit wordt uitgewerkt in de artikelen 11.29, 11.37 en 11.43 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (nog in concept). In kleine groepen werd er vervolgens doorgesproken over de praktische vertaling van de Omgevingswet voor natuur. Hierbij bleek wel duidelijk dat er nog flink gebotst wordt tussen theorie en praktijk. Zo wordt er in de praktijk vaak geen ontheffing aangevraagd terwijl dit eigenlijk wel zou moeten en voorzien de aanwezigen een toename voor de rol van toezicht en handhaving omdat op voorhand voor initiatiefnemers veel mogelijk is. Ook de rolverdeling tussen gemeenten en provincies is nog een zoektocht; initiatiefnemers moeten soms bij hun gemeente zijn, maar vaak bij de provincie.

Natuur is niet ‘lastig’
Belangrijke conclusie op het eind was dat we moeten streven naar een positieve insteek als het gaat om natuurbescherming. Natuur is niet iets wat lastig is en projecten tegenzit, maar iets waar we trots op moeten zijn en waar we juist in moeten investeren! Want groen en natuur zijn het waard om te beschermen en  – liever nog – het te verbeteren. Stadswerk zet zich in om dit belang meer en meer op de kaart te zetten, bijvoorbeeld via Future Green City, maar ook door projecten als i-Tree. En we hebben u als Stadswerk leden nodig om handen en voeten aan deze groene ambities te geven. De Omgevingswet biedt in die zin een kans hiervoor door groen en natuur al in de Omgevingsvisie een prominente plek te geven. Meer hierover in het volgende Stadswerk Magazine.

Bekijk ook

Cookie-instellingen