Circulair denken in Rotterdams wegbeheer

06-12-2018

Met Rotterdam Circulair, de Rotterdamse resiliencestrategie en het benoemen van ‘weerbaarheid’ tot kernwaarde voor assetmanagement, geeft Rotterdam de ambitie van duurzaamheid en circulariteit vorm. In de zoektocht naar duurzame verharding stuitten de wegbeheerders op CO2-neutrale straatstenen.

De eerste proef loopt in het gebied Rotterdam-Zuidwest; een tweede in Prins Alexander is in voorbereiding. Het gaat in totaal om 6.000 vierkante meter aan CO2-neutrale straatstenen en1.500 meter aan trottoirbanden. Arjen Oostra is beheerder wegen: “We willen als grote gemeente vooral de markt uitdagen om met innovaties en duurzame oplossingen te komen.”

CO2-neutraal
Van oudsher wordt beton gemaakt met cement als bindmiddel, maar de milieu-impact hiervan is hoog. Wereldwijd wordt daarom gezocht naar ‘groenere’ bindmiddelen. Het bijzondere aan de gebruikte stenen is dat behalve in de toplaag van traditioneel beton geen cement wordt gebruikt. Het onderbetonbestaat uit betongranulaat (hergebruikt betonpuin) en industriële bijproducten (geopolymeren) die als bindmiddel zijn hergebruikt.

Monitoring
Arjen Oostra: “Omdat het nieuw materiaal is, blijven we testen op sterkte en splijtweerstand. En we houden de ontwikkeling van de kosten in de gaten. Als het materiaal dichter bij Rotterdam geproduceerd kan worden, dan zullen de kosten dalen.” Afhankelijk van de resultaten van de proef zal de duurzame verharding ook elders in de stad worden toegepast. De gemeente denkt met de proef in totaal 33,4 ton CO2 te besparen.

Meer informatie?
Lees het hele artikel hier. Meer informatie kunt u krijgen bij Arjen Oostra, beheerder wegen gemeente Rotterdam. Mocht u interesse hebben in Rotterdams nieuws en praktijkvoorbeelden van assetmanagement? Meld u dan aan voor de #AssetAlert via assetmanagement@rotterdam.nl of online.

Bekijk ook

Cookie-instellingen