Tweede Kamerlid Isabelle Diks (GroenLinks) voorzitter Oogstfonds

20-12-2018

Op de Klimaattop in Katowice riepen verschillende sprekers in niet mis te verstane woorden op tot actie. Nederlandse gemeenten zetten zich al jaren in voor een toekomstbestendige, groene en gezonde fysieke leefomgeving. Het Oogstfonds is hierbij één van de tastbare instrumenten.

Het werd op 27 september jl. officieel in gang gezet. Deze week presenteert het met Isabelle Diks, Tweede Kamerlid namens GroenLinks en oud-wethouder van Leeuwarden, een even deskundige als ambitieuze voorzitter.

Nieuw financieel fundament voor ‘groen  onderzoek
Met het Oogstfonds krijgt onderzoek naar bomen en groen in Nederland een nieuw financieel fundament. En dat is nodig. Niet alleen verdween, door bezuinigingen, steeds meer ‘groene’ onderzoekscapaciteit. Ook zien we dat groen steeds waardevoller wordt als instrument op thema’s als gezondheid, tegengaan van hittestress en fijnstof, waterberging en leefbaarheid. Isabelle Diks: “De klimaattop in Katowice laat zien hoe moeilijk het kan zijn om afspraken te maken tussen landen over klimaatverandering. Gelukkig valt er op lokaal niveau ook heel veel te doen. Het Oogstfonds gaat gemeenten helpen om hitte en droogte aan te pakken. Ik kijk er naar uit mijn politiek-bestuurlijke ervaring in te zetten voor meer groen in stad en dorp.”

Gedragen door gemeenten én bedrijfsleven
In brede kring wordt grote urgentie ervaren om onderzoekscapaciteit voor het groene vakgebied in Nederland veilig te stellen. Er zijn veel vragen over maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, maar ook over ziekten en plagen die het groen dreigen aan te tasten. Het Oogstfonds maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de antwoorden op deze vragen. Het wordt gedragen door gemeenten, maar ook door de boomkwekerijsector. Samen realiseren ze de financiële basis. Stichting Oogstfonds  zamelt gelden in en beoordeelt onderzoeksvoorstellen met een scherp oog voor de vragen die in de praktijk leven. Naast voorzitter Isabelle Diks, bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van gemeenten, de (boomkwekerij) sector en de VHG, de brancheorganisatie voor ondernemers in het groen. Het Oogstfonds wordt ondersteund door Stadswerk, dat geen winstoogmerk en zelf niet is betrokken bij uitvoerende zaken aangaande onderzoek, aankoop of realisatie van projecten.

Klimaatbestendige, leefbare stad
Bij de prioritering van het onderzoek richt het Oogstfonds zich op klimaatadaptatie, sortiment, ziekten en plagen en groeiplaatsverbetering. Het Oogstfonds verwerft haar middelen uit stortingen door gemeenten en een vrijwillige afdracht (van € 2,00 per boom, lichte maat bomen €1,00) aan het fonds  door leveranciers.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het Oogstfonds, kunt u contact opnemen met onze directeur Maarten Loeffen. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0318-692721 / 06-18047045 of per mail: maarten.loeffen@stadswerk.nl.

Bekijk ook

Cookie-instellingen