Indeling voor Regionale Energiestrategieën is bekend

22-01-2019 1798 keer bekeken 0 reacties

Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt, is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. Daar werken gemeenten, provincies en waterschappen aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën. De indeling van de regio’s is nu bekend.

Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen de lokale partners in de regio’s mogelijkheden voor lokale energiebesparing (o.a. isolatie van woningen en andere gebouwen) en duurzame opwek van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk.

Maatwerk per regio
Elke Regionale Energiestrategie is in de eerste plaats bedoeld om de afspraken die gemaakt zijn aan de klimaattafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit concreet te maken. Daarnaast kunnen ook plannen en ideeën voor mobiliteit, industrie en landbouw worden meegenomen. Omdat elke regio anders is en mensen niet overal dezelfde wensen hebben, is elke RES maatwerk voor de eigen regio. De ruimtelijke gevolgen worden daarom ook afgestemd met het Omgevingsbeleid, -programma’s en -plannen. Veel regio’s werken al aan Regionale Energiestrategieën of hebben een concept gereed. Om te zorgen dat de energiestrategieën van de regio’s goed op elkaar aansluiten en ook met elkaar vergelijkbaar zijn, is het Nationaal Programma RES in oprichting. Hierin werken regionale overheden samen met het Rijk en andere landelijke organisaties aan het ondersteunen van de regio’s bij het opstellen van een RES.

28 februari Bijeenkomst Regionale energietransitie
Op 28 februari komen de Regionale Energiestrategieën, en de resultaten vanuit vijf pilotregio’s, aan bod tijdens de Stadswerkbijeenkomst ‘Regionale energiestrategie: van hoe? naar Zo!’. Namens het Interprovinciaal overleg (IPO) deelt Richard Kleefman  de belangrijkste lessen vanuit pilotregio’s waar gewerkt is aan een Regionale Energiestrategie. Anne Venema vertelt hoe de gemeente Groningen de energietransitie vormgeeft op wijkniveau, samen met allerlei partijen. Willem Hazeberg (Stork) presenteert waterstof en geothermie als alternatieven voor all electric en laat u zien wat u in kaart wilt brengen en welke keuzes u daarbij kunt maken. Daarnaast kunt u ervaringen, kennis en goede voorbeelden uitwisselen met collega’s vanuit gemeenten, waterschappen en provincies. Meer informatie over deze bijeenkomst en het aanmeldformulier vindt u hier.

Bekijk ook

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.