Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting: een update

05-02-2019 3173 keer bekeken 3 reacties

In 2018 hebben we overleg gevoerd met RVO over de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. In dit overleg zijn ook de provincies betrokken en gesprekken gevoerd met gemeenten die een eigen gedragscode hanteren. In dit artikel staat de verdere procedure beschreven.

Zo compact mogelijk
Inmiddels zijn alle op- en aanmerkingen verwerkt en hebben we vrijdag 11 januari jl. en laatste concept aan RVO voorgelegd. Op verzoek van RVO zal gedurende dit proces onze gedragscode Bestendig beheer en onderhoud in het voorliggende concept worden geïntegreerd zodat ook dit onderdeel gelijktijdig kan worden goedgekeurd. De bedoeling is dat de gedragscode zo compact mogelijk blijft en vooral beschrijft wat er moet worden gedaan. De werkwijze (het ‘hoe’) wordt uitgewerkt in een afzonderlijke handleiding/leidraad. 

Hoe verder?
Het verdere proces is nu – onder voorbehoud - als volgt:

-        Reageren op versie 11 januari 2019 door RVO, provincies en klankbordgroep tot begin februari.

-        In die periode wordt ook bestendig beheer geïntegreerd in de gedragscode ROI.

-        RVO stelt een Nota van Aanbeveling op.

-        Overleg met RVO en provincies (week 10 of 11).

-        Optioneel: overleg Klankbordgroep (afhankelijk van de aard van de reacties).

-        Verwerken Nota van Aanbeveling en reacties klankbordgroep door Stadswerk in maart.

-        In april indienen gedragscode voor formele besluitvorming (uitslag wellicht in september).

-        Voorlichting najaar 2019.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Gedragscode? Mailt of belt u dan met Anneloes Voorberg: 0318-692721.

Bekijk ook

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

3  reacties

Huismus Bescherming Nederland 24-02-19 om 13:40

Ik wil graag ten behoeve van de Huismus een zienswijze geven op deze gedragscode.
Daarvoor had een van ons zich jaren geleden al bij u gemeld, maar behalve de belofte contact op te nemen is er niets meer vernomen.
Graag informatie tot wanneer Huismus Bescherming Nederland alsnog een zienswijze kan indienen op uw gedragscode met reusachtige impact op de functionele leefomgeving van de Huismus. De leefomgeving dus die een nestplaats bruikbaar maakt als nestplaats, en die dus 100% bepalend is voor het broedsucces van de Huismus, en daarmee voor de lokale staat van instandhouding, met als gevolg dat ook de landelijke staat van instandhouding daarvan de gevolgen ondervind.
Ik hoor graag deze keer alsnog van u tot wanneer wij ten behoeve van de huismus een zienswijze kunnen indienen.
Met vriendelijke groet,

EF Karman
voorzitter
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

Huismus Bescherming Nederland 25-08-19 om 13:24

Geachte,
Op 24 februari had ik u verzocht om inlichtingen waarmee ik, voorzitter Huismus Bescherming Nederland, in staat zou zijn tijdig een zienswijze in te dienen met betrekking tot de Gedragscode die uw organisatie aan het opstellen is. Uw reactie daarop was dat een en ander tijdig gemeld zou worden. Daarop heb ik, net als eerder, wederom niets meer vernomen.
Inmiddels is het augustus, bijna september, en nog altijd heb ik van uw organisatie nog altijd geen kans gekregen tijdig een zienswijze in te dienen mbt de door uw organisatie op te stellen gedragscode.
=> Waarom wil Huismus Bescherming Nederland beslist een zienswijze in kunnen dienen bij uw organisatie, ivm de door u op te stellen gedragscode?
De afgelopen bijna 10 jaar is gebleken dat er veel te weinig rekening gehouden wordt met de essentiële functionele leefomgeving van huismussen, in uw eerdere Gedragscodes (bestendig groen beheer). Het is hoog tijd dat daar verandering in komt.
.
Zoals u weet staat de biodiversiteit flink onder druk en zijn de algemeen voorkomende soorten de de hardste klappen krijgen daar de maatregelen daarvoor veronachtzaamd worden. De bijzondere soorten zijn juist iets aan de beterende hand. Maar de Soortenstandaard van de Huismus wijst al sinds 2011 op deze essentiële functionele leefomgeving, die vooral in het groen te vinden is. Zie voor uitleg van "essentiele functionele leefomgeving" mijn voorgaande bericht hier onder. Echter bij uw organisatie is het belang van deze functionele leefomgeving rond nesten en vaste verblijfplaatsen nog altijd niet helemaal helder, lijkt het. Dit gezien het feit dat uw gedragscode met geen woord rept van schuilplaatsen, foerageerplaatsen, gezamenlijke slaapplaatsen, stofbaden, waterbaden, etc.
.
Daarom is de kans heel groot dat er door onze organisatie via een zienswijze op uw gedragscode verbetervoorstellen zullen worden gedaan. Mogelijk zal dat Stadswerk, of leden ervan, niet goed uit komen en zal men aanpassing ten behoeve van huismussen tegen willen houden of negeren. En op dat moment komt onze organisatie in de problemen wanneer ons de kans niet gegeven is een zienswijze in te dienen.
Voor zover mij bekend kan men namelijk slechts een eventueel juridische traject in wanneer tevens een zienswijze ingediend is.
Dat zou onmogelijk worden zaken voor huismussen goed te regelen wanneer we geen kans van u krijgen om een zienswijze in te dienen.
Dat kan toch niet uw bedoeling zijn?
.
Vandaar dat ik nu graag nogmaals verzoek mij te laten weten wanneer Huismus Bescherming Nederland van Stadswerk de gelegenheid krijgt een zienswijze in te dienen op de door Stadswerk te ontwikkelen Gedragscode.
.
Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

EF Karman
voorzitter
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus
voorzitter@huismusbescherming.nl

Anoniem 01-12-20 om 3:29

01 december 2020


Geachte mevrouw Voorberg,

Onze organisatie heeft van de vereniging Stadswerk nog altijd geen uitnodiging ontvangen om mee te praten over de invulling van de Gedragscode van Stadswerk, om zo de belangen van de Huismus te behartigen bij de werkzaamheden bij groenbeheer, en andere daarin genoemde werkzaamheden. We zijn inmiddels 6 jaar verder sinds we hiertoe het eerste verzoek aan Stadswerk deden.
Graag hoor ik van u of er inmiddels een mogelijkheid is.

Met vriendelijke groet,

EF Karman
voorzitter
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.