Risicogestuurd reinigen van de riolering

05-02-2019

Een goed gereinigd riool draagt bij aan een gezonde stad en fijne leefomgeving. Maar hoe maak je slimme keuzes als je niet alles tegelijk kunt aanpakken? In Rotterdam is het  risicogestuurde reinigingsbeleid verder verbeterd. Over hoe dat is gebeurd en wat nu de volgende stap is.

In Rotterdam ligt  zo’n 2.550 kilometer aan gemeentelijk riool. Door de analyse van inspectieresultaten, meldingen en de feedback van collega’s van de rioolreinigingsdienst, lukte het om het risicogestuurde reinigingsbeleid verder te verbeteren. De planmatige aanpak betekent een verschuiving richting preventie. In 2020 verwacht de gemeente hierdoor een halvering van het aantal meldingen van storingen in het hoofdriool in de vier gereinigde afvaldistricten. Ook kunnen materialen en mensen efficiënter worden ingezet en wordt onnodige rijtijd voorkomen.

App
De volgende stap in het datagestuurd werken is de ontwikkeling van een rioolreinigings-app. Deze app geeft realtime informatie over bijvoorbeeld de afvoer van slib: hoeveel ton wordt er dagelijks weggebracht en waar komt het vandaan. Zo kunnen de data uit de rioolreinigingsapp handige input zijn voor het rioolonderhoudsbeleid. En als er uit bepaalde delen van het riool structureel weinig slib verwijderd hoeft te worden, dan zou je kunnen kijken of je hier in plaats van eens in de zeven jaar nog maar eens in de veertien jaar langs hoeft te gaan. Het gaat immers om de juiste balans tussen risico’s, prestaties en kosten. Het hele artikel leest u hier.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u krijgen bij Jeroen van der Wal, objectbeheerder riolering, gemeente Rotterdam. Altijd op de hoogte blijven van innovatieve praktijkvoorbeelden van assetmanagement? Abonneer u dan op #AssetAlert. Dat kan met een bericht aan assetmanagement@rotterdam.nl of online.

Bekijk ook

Cookie-instellingen