Lancering i-Tree Eco Nederland groot succes

20-02-2019

Op 14 februari nam Jan van Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Utrecht, het eerste exemplaar in ontvangst van ‘De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’. Dat gebeurde tijdens de lancering van i-Tree Eco Nederland, een softwareprogramma dat de baten van bomen waardeert.

Dat deed hij onder grote belangstelling van gemeentelijke groenbeheerders, beleidsmakers, planontwikkelaars, ontwerpers en boomspecialisten. Van Zanen gaf aan blij te zijn met dit instrument dat de waarde van bomen in euro’s uitdrukt en ook de ecosysteemdiensten - zoals CO2-vastlegging, luchtzuivering en wateropvang - van bomen inzichtelijk maakt. Met de informatie die het programma levert, kunnen opdrachtgevers en professionals het beleid en beheer van bomen op een objectieve en wetenschappelijke manier onderbouwen. Vooral voor gemeenten is dit interessant. Van Zanen nam dan ook enkele exemplaren mee om onder de leden van VNG te verspreiden.

Gezamenlijk initiatief
i-Tree Nederland is een initiatief van Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk in nauwe samenwerking met veertien betrokken gemeenten, BTL Bomendienst, Bomenwacht Nederland, Cobra adviseurs, Terra Nostra, Wageningen University and Research en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het is een uitgebreid programma dat veel verschillende baten kan berekenen voor zowel grote als kleine bomenbestanden. Aanvullend biedt i-Tree een aantal instrumenten, dat dieper ingaat op één bepaald thema. Zo geeft i-Tree Canopy snel inzicht in de volledige groenbedekking van een gebied, op basis van gegevens uit geografische informatiesystemen. i-Tree Hydro presenteert de relatie tussen ondergrond, bodembedekking, hydrologie en de bijdrage van bomen aan hemelwaterregulering. De publicatie laat de resultaten van de pilots en de toepassingen van i-Tree in Nederland zien.

Baathebbers identificeren
VVD-kamerlid Arne Weverling, die onlangs een motie indiende waarmee hij pleitte voor meer groen in steden, gaf aan na deze ochtend nog meer ambassadeur van het groen te zijn. Hij discussieerde met Roel Nozeman (ASN Bank), Gwenn van der Schee (Arcadis) en het publiek over de maatschappelijke waarde van bomen. Conclusie? Meer aandacht voor groen in de planvorming en een koppeling van ontwikkeling en beheer is zeker gewenst. Ook is het zaak de baathebbers van het groen goed te identificeren en hen te betrekken en medeverantwoordelijk te maken. “Groen is geen ding van de overheid”, aldus Van der Schee. “Het is van ons allemaal.” Nozeman stelde dat i-Tree zeker kan helpen om anders te gaan kijken naar groen, “vooral door overheden.” Momenteel is er geen normering voor de hoeveelheid groen in de openbare ruimte. “Het zou goed zijn als overheden er heldere doelstellingen over formuleerden en er een langetermijnvisie wordt ontwikkeld voor de stimulering van groen en biodiversiteit.”

Toekomst
Projectleider Henry Kuppen van Platform i-Tree Nederland gaf aan dat het project een vervolg krijgt. Zo liggen er nog ontwikkelingskansen om de waarde van bomen te duiden als het gaat om hun bijdragen aan koeling, gezondheid, energieverbruik en de waarde van vastgoed.

Meer informatie?
Hier kunt u de publicatie 'De Baten van Bomen: resultaten van i-Tree Eco in Nederland' downloaden. Wilt u meer weten over i-Tree? Klik dan hier of neem contact op met Anneloes Voorberg: 0318-692721. 

Bekijk ook

Cookie-instellingen