Energietransitie: gemeente Groningen laat zien hoe het kan

05-03-2019

Tijdens de bijeenkomst ‘Regionale energiestrategie: van hoe? naar Zo! lieten de ruim 50 aanwezigen zich in de Energy Academy in Groningen inspireren door vier sprekers. De rode draad? Hoe kunnen we de energietransitie, samen met bewoners en andere stakeholders, het beste vormgeven?

Onder de deelnemers veel mensen namens gemeenten. De nieuwe fusiegemeente het Hoogeland was met liefst zes medewerkers present. Dit vanuit het idee dat de energietransitie diverse domeinen zal raken.

Regionale energiestrategieën
Nadat Alfred Somsen de bijeenkomst namens Stadswerk Regio Noord opent, vertelt Sjoerd Ammerlaan over de locatie, Energy Academy, het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland. Hier ziet u waarom. Richard Kleefman werkt voor het Interprovinciaal Overleg en nam de aanwezigen mee in het politiek-bestuurlijke proces van de energietransitie en in de Regionale Energiestrategieën waarin regionale stakeholders samenwerking vormgeven. Belangrijk daarbij is om de netbeheerders er tijdig bij te betrekken.  

Wijkaanpak in Groningen
Anne Venema speelde een thuiswedstrijd en gaf een presentatie over de wijkaanpak in Groningen. Drie opties voor iedere wijk: all-electric, groen gas of warmtenet. Met modellen is bepaald wat de beste optie zou zijn. Daarmee gaat de gemeente de wijken in, met de beste optie volgens de gemeente als openingsbod. Als voorbeeld de Binnenstad. Bodem ligt vol, moeilijke huizen qua isolatie, daar lijkt groen gas de beste optie. De jaren ’60 en ’70 met veel portiekflats; daar zouden warmtenetten goed renderen. Idem dito voor corporatiewoningen. En in goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen heeft all-electric de voorkeur. Per wijk gaan ze deze voorstelen nu verder uitwerken met bewoners en andere stakeholders. Hier vindt u een interview met projectleider Anne Venema. 

Waterstof als alternatief?
Willem Hazeberg van Stork eindigde met een verhaal over waterstof als alternatief voor andere opties. In Hoogeveen gaat een pilot draaien waar in de hele energievraag wordt voorzien door waterstof. Hij hield een warm pleidooi voor waterstof. Het is goedkoper, de leidingen liggen al en het is duurzaam en groen. In de discussie na afloop komt het regelmatig op de rol die overheden zouden kunnen of moeten spelen. Vraagt zo’n enorme transitie niet om sterke regie? Door een partij die afwegingen maakt tussen het algemeen en het individueel belang? Het was een nuttige, goed gewaardeerde bijeenkomst rondom een thema waarop veel gemeenten nog zoekende zijn. Het voorbeeld vanuit Groningen was in dat opzicht inspirerend.        

Meer informatie?
Wilt u ook meer weten over de energietransitie? En in contact komen met collega’s om met elkaar informatie en ervaringen uit te wisselen? Dan kunt u in april terecht bij bijeenkomsten in Groningen en Sittard. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten, belt u dan met Louise Kok: 0318-692721.
 

Bekijk ook

Cookie-instellingen