Verslag bijeenkomst Actief soortenbeleid Raalte: benut wat er al is!

28-03-2019

Zo'n 35 medewerkers van gemeenten, groenbedrijven en bureaus deelden in Raalte hun kennis en ervaringen over soortenmanagement en natuurinclusief bouwen. Samen kwamen ze tot een aantal conclusies. De belangrijkste? Benut wat er al is aan informatie en kennis. De kansen liggen (dan) voor het oprapen!

Wethouder Jacques van Loevezijn zorgt voor een warm welkom in het groene Raalte,  waarna Arjan Otten van de provincie Overijssel laat zien hoe het soortenmanagementplan helpt bij het bevorderen van biodiversiteit. Gerard Lubbers van Eelerwoude heeft er in gemeenten mee gewerkt en vult het verhaal van Otten aan met praktijkvoorbeelden. Het soortenmanagementplan leidt ook nog tot eenvoudigere procedures en gemakkelijkere onderzoeken. En daarmee tot een kostenbesparing.   

De vier V’s
Eddie Schabbink kiest een andere benadering: focus niet op bepaalde soorten, maar begin bij de basis. Hoe? Door inzet op de vier V’s: vocht, voedsel, veiligheid en voortplantingsmogelijkheden. De door IPC ontwikkelde Meetlat Biodiversiteit helpt hierbij. Bij alleen het beperken van schade, houden we een dalende lijn. Neem het sturen op meer biodiversiteit aan de voorkant in planvorming mee en veranker het in wetgeving. Stadsecoloog Erik Lam moedigt de deelnemers vooral aan gewoon te gaan doen. Hij stipt een aantal concrete voorbeelden aan, waarvan nestkasten in het stadhuis van Deventer en het uitdelen van vogelhuisjes aan inwoners de meest aansprekende zijn.

Mitigatiecatalogus
Max Klasberg van Arcadis legt de link met de energietransitie. Mussen hebben veel nestjes in huizen met slechte energielabels. Deze worden nu gerenoveerd waarbij veel nestgelegenheid verdwijnt. Als je dit weet, kun je er op voorhand rekening mee houden. Arcadis heeft een boekwerk gemaakt, een Mitigatiecatalogus, met praktische lijstjes voor een aanpak van te verwachten diersoorten in bepaalde gebouwen en panden. Daarna gaan de deelnemers in twee groepen te voet verder naar Westdorp, een jaren ’60 wijk. De vervangingsopgave, energietransitie en het klimaatvraagstuk bieden daar direct kansen voor een impuls aan de biodiversiteit. Goed die te benutten, want gras en een paar bomen is wat Westdorp momenteel heeft te bieden. 

8 mei biodiversiteit in Veenendaal: bent u erbij?
Bent u getriggerd geraakt door de opbrengsten van deze bijenkomst? Of had u er in Raalte graag bij willen zijn, maar lukte dat niet? Op 8 mei staat in Veenendaal een volgende bijeenkomst over biodiversiteit op de agenda. Het programma en het aanmeldformulier vindt u hier

Bekijk ook

Cookie-instellingen