VHG-handleiding Het Levende Gebouw gelanceerd

16-05-2019

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, heeft op dinsdag 7 mei het eerste exemplaar van de nieuwe VHG-handleiding Het Levende Gebouw in ontvangst genomen. Dit is een handleiding over groen op, aan en in gebouwen. De handleiding is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor groene gebouwen.

Met dit concept voor levende gebouwen wil VHG laten zien op welke manier groen kan bijdragen aan de opgave om te vergroenen en verdichten. Nijpels is verrast over de uitgebreide opzet van de handleiding, die 400 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met toelichting bevat, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Hij nodigde VHG uit om na de zomer het concept De handleiding is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen. Ook provincies en gemeenten die aan het begin staan van het proces van de ontwikkeling van een locatie kunnen veel baat hebben bij deze handleiding.

19 thema's
De informatie in de handleiding is geordend binnen 19 thema's waaronder water, temperatuur, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Om concreet de meerwaarde van groen te kunnen belichten, is er voor elk type gebruiksfunctie van een gebouw een mindmap toegevoegd. Deze geeft een overzicht van de verschillende meerwaarden van groen. Deze meerwaarden worden ook kort toegelicht. Daarnaast is er een mindmap over Het Levende Gebouw in relatie tot diverse gebouwcertificeringen. Meer informatie vindt u hier

Bekijk ook

Cookie-instellingen