Punten voor natuurinclusief bouwen in Den Haag

20-06-2019

Een nestkast voor een roodstaart? Eén punt. Een natuurlijke poel bij het gebouw? Dat levert drie punten op. Met een puntensysteem moedigt de gemeente Den Haag architecten en ontwikkelaars aan hun gebouwen natuurinclusief te ontwerpen. En maakt het natuurinclusief bouwen concreet.

De 50.000 nieuwe woningen die er in Den Haag moeten verrijzen, vraagt een fikse inspanning om de stad leefbaar te houden, voor mens en dier. Groen wordt dus niet alleen meer op het maaiveld gezocht, maar ook in, aan en op gebouwen. Natuurinclusief bouwen dus, of zoals de gemeente het graag zegt: natuur- en groeninclusief bouwen, omdat het met zo’n verdichtingsopgave niet alleen gaat om voorzieningen voor vogels of vleermuizen, maar om alle groenopgaven.

Aansluiten bij een creatief proces
Den Haag kiest voor een systeem dat architecten en ontwikkelaars vrijheid geeft zelf de best passende maatregelen te bepalen. Daarmee sluit het aan bij het creatieve proces dat gebouwontwerp is. Met Arcadis stelde het een lijst op met mogelijke maatregelen in vier verschillende gebiedstypen waaraan punten zijn toegekend. Elk bouwproject dient een minimaal aantal punten te scoren. De grote puzzel was de juridische vastlegging. Uitkomst? Het systeem start op locaties waar de gemeente zelf grond uitgeeft en bij tenders. In Programma’s van Eisen van andere ontwikkelprojecten wordt ernaar verwezen, maar is het geen hard criterium.

Kritische blik
Haagse groene organisaties zijn blij met de invoering van het puntensysteem. Vraag is of het genoeg is om de ambities voor een groene, leefbare stad er echt mee te bereiken. Groen moet met verstand van zaken worden aangelegd en ook op lange termijn kundig onderhouden. Bij groene daken zien teveel projecten er bij de oplevering prachtig uit, maar dat blijkt vaak van korte duur. Groene organisaties kunnen zich daarom voorstellen dat er ook punten toegekend worden voor het inhuren van ecologische kennis en de zorg op lange termijn. Den Haag gaat het puntensysteem gefaseerd invoeren, te beginnen bij de grootschalige projecten zoals de verdichtingsopgave in het centrumgebied, waar de noodzaak het grootst is. Het komend jaar moet uitwijzen hoe ontwikkelaars het puntensysteem toepassen en of het ook buiten de verdichtingsgebieden aanslaat.

Proefdraaien
Den Haag vroeg in het ontwikkelingstraject van het puntensysteem ‘natuurinclusief bouwen’ negen architectenbureaus om een fictief gebouw te ontwerpen met hulp van het puntensysteem. En was blij verrast met de uitkomsten. Het puntensysteem bleek aardig compleet te zijn. Daarnaast gaf een deelnemende architect aan dat het mooi zou zijn als het systeem ook punten gaf voor vrije ruimte, voor waardevolle eigen ideeën. Hij had zelf een wormenhotel ingebouwd, dat nog niet in de maatregelenlijst stond. Den Haag nam de inzendingen op in het magazine ‘De stad natuurlijk’ dat u hier gratis kunt downloaden.

Bekijk ook

Cookie-instellingen