Protocol 2019 Opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval

01-08-2019

Dit protocol is opgesteld op verzoek van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met betrokken organisaties nadat gebleken is dat de opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval in de gehele handelingsketen tot problemen kan leiden.

Dit protocol vormt een adviserende richtlijn vanaf heden voor het jaar 2019. Dit zijn vrijwillige afspraken tussen de betrokken partijen en de naleving wordt aangeraden. Aan dit document kunnen afvalverwerkende bedrijven toegevoegd worden welke bereid zijn eikenprocessierupsen afval conform vereiste regelgeving en voorschriften in te nemen. Download hier het protocol.

Bekijk ook

Cookie-instellingen