Vakbeurs Openbare Ruimte: vaart maken met de energietransitie!

27-08-2019

Kort na zijn studie kwam Valentijn Kleijnen erachter dat de gevolgen van klimaatverandering zich sneller dan gedacht aftekenden. Hij stopte met zijn baan, vond twee medestanders en werkt met MPD Groene Energie nu aan het versnellen van de energietransitie! Tijdens de Vakbeurs vertelt hij erover.

Dan kunt u, op 3 oktober om 11:00 uur, een lezing van Kleijnen bijwonen in het Future Green City Ideeëntheater. Hier alvast een voorproefje. 

Van Gas Los
In 2013 had nog niemand van de term #vangaslos gehoord, maar in Ede werd de eerste bio-energie installatie in werking gesteld. De eerste 1.500 woningen in Kernhem waren vanaf dat moment aardgasvrij. Kleijnen en zijn kompanen zetten een mooie stap; MPD Groene Energie was geboren. In de jaren daarna werden in Ede nog twee bio-energie installaties gebouwd en ruim 30 km warmtenet aangelegd, werd er een voor Nederland unieke stoomleiding in de openbare ruimte aangelegd, kwam er een verwarmd fietspad, nieuwbouwprojecten sloten massaal aan op groene warmte en zo zijn er in de kern van Ede circa 18.500 woningen en bedrijven aardgasvrij gemaakt.

‘Slimme groene warmtenetten’
Op verschillende plaatsen, waaronder Ede, werkt MPD Groene Energie inmiddels aan de doorontwikkeling naar ‘slimme groene warmtenetten’. Naast biomassa voor de piekvraag in de winter zijn dan meerdere duurzame bronnen zoals restwarmte, zonnewarmte, aardwarmte en op termijn wellicht ook groene waterstof aangesloten op het net. Het groene warmtenet in Ede is op dit moment het duurzaamste warmtenet van Nederland.

Ga aan de slag!
Kleijnen hoopt op een volle zaal tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. Zijn boodschap? Ga aan de slag! “De energietransitie wordt steeds meer merkbaar en zichtbaar in de (lokale!) openbare ruimte en iedereen die 'van gas los' gaat, krijgt er onvermijdelijk mee te maken. Er wordt naar mijn zin nog erg veel gepraat, maar bij MPD Groene Energie doen we het gewoon! In de realisatie en exploitatie van warmtenetten ontzorgen wij gemeenten volledig, terwijl we tegelijk een vlotte uitrol van een warmtenet realiseren, met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke ordening van de ondergrond, met vrije keuze tot aansluiten en warmte-leveringszekerheid voor de afnemer.”

Putten uit ervaringskennis
Kleijnen kijkt uit naar zijn optreden in het Future Green City theater: “Ik denk dat het voor de bezoekers van de vakbeurs een mogelijkheid is om te putten uit een ruime ervaringskennis. En om antwoorden te krijgen op vragen als: “Hoe is slagkracht en snelheid in de energietransitie mogelijk, hoe kan er meer draagvlak gecreëerd worden en hoe werk je aan een gedeelde langetermijnvisie in een goede Publiek Private Samenwerking? Hoe werken we aan een transitie richting het duurzaamste collectieve alternatief voor aardgas tegen de laagste maatschappelijke kosten? Met onder andere de antwoorden op deze vragen wil ik graag nieuwe, frisse inzichten en inspiratie aanreiken. Met als doel dat bezoekers de volgende dag al kunnen starten met de energietransitie en deze lokaal weten te versnellen!”

Over het Future Green City Ideeëntheater
In het Future Green City Ideeëntheater, op 2 en 3 oktober 2019 tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht, staan innovatie en inspiratie centraal. In zes thematische blokken (energietransitie, klimaatadaptatie, connectiviteit, mobiliteit, circulaire economie en gezondheid) kunnen maximaal 50 deelnemers per presentatie ideeën komen halen waarmee ze hun werk direct een kwaliteitsimpuls kunnen geven! We beogen in het Ideeëntheater de expertise en innovatiekracht binnen overheden en in het bedrijfsleven te verbinden met de doorzettingskracht van beleidsmakers en uitvoerders.

Future Green City
Future Green City is een initiatief van Vereniging Stadswerk Nederland en VHG brancheorganisatie voor ondernemers in het groen. Samen bouwen we aan een openbare ruimte met toekomst! Een toekomst waarin we samen willen leven, wonen en werken in een fysieke leefomgeving die groener, duurzamer en meer circulair is ingericht, klimaatbestendig is en uitnodigt tot een gezonde leefstijl en nieuwe vormen van mobiliteit. Die fysieke leefomgeving met toekomst noemen we ‘Future Green City’. We zetten hier ieder jaar stevig het spotlicht op. In 2019 met het Ideeëntheater en de Future Green City Collegetour.

Bekijk ook

Cookie-instellingen