Impressie Studiereis Zurich 18-20 september

24-09-2019

Een breed samengesteld reisgezelschap bezocht van 18 tot 20 september Resilient Zurich. Vanaf woensdag ochtend 7.30 tot en met vrijdagavond 21.00 uur wisselden de deelnemers kennis en praktijkervaring uit met elkaar en uiteraard in Zurich met Zwitserse vakgenoten.

De onderlinge kennisuitwisseling kunnen we hier niet weergeven. Wel hebben we de kennisvraag binnen de groep in beeld.

   

Absolute voorrang aan het OV
In Zurich zelf organiseerde de Nederlandse ambassade voor ons een “Apero” dat ruimschoots de gelegenheid bood om informeel kennis te maken met Zwitserse organisaties en bedrijven en met in Zurich gevestigde Nederlandse bedrijven.  Het Nederlandse stedenbouwkundige bureau KCAP ontving ons op soortgelijke wijze op donderdag. En daar tussendoor veel Zwitserse kennis. Opvallend hoe alles cijfermatig goed is onderbouwd en gedocumenteerd, en hoe steeds de verbinding met educatie wordt gelegd. Van Smart City tot het radicale mobiliteitsbeleid, dat absolute voorrang verleent aan het Openbaar vervoer. De (elektrische) fiets is aan een voorzichtige opmars begonnen, maar krijgt nog niet de  aandacht en ruimte die we in Nederland inmiddels heel gewoon vinden met onze prachtige rode fietspaden met fluisterasfalt.

Groen naar de binnenstad
Grünstadt Zürich gebruikt in haar beleid ook i-Tree en maakt  -net als in Nederland nodig is- de omslag van stammen tellen naar kroonvolume. Er is beleidsmatige aandacht voor de aanpak van het hitte-eiland effect en daar kunnen – als we buiten rond kijken- ook stevige slagen worden gemaakt. In het stadsdeel waar wij verbleven, bepaalt asfalt (op veel plaatsen van plint tot plint) het straatbeeld. Het groen moet duidelijk nog een opmars maken vanuit de omliggende groene bergen en bossen. Ook voor Zürich is duidelijk dat door de klimaatverandering het groen ook echt in de binnenstad moet worden gebracht.

Kiezen voor snelheid
Zoals gezegd is het beleid goed onderbouwd en georganiseerd, maar met name binnen de eigen kolom of sector.  Ook is er heel veel aandacht voor de verbinding met educatie van jongeren en volwassenen. Van een intersectorale aanpak lijkt geen sprake te zijn. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Zürich lijkt voor verschillende dossiers te hebben gekozen voor snelheid. Maar het kan natuurlijk zijn dat we ons tijdens ons 48-urig verblijf in de stad  geen volledig beeld hebben kunnen vormen.  Hetgeen overigens geen beletsel was om de kennisuitwisseling binnen de groep tijdens de 8 uur durende terugreis per trein voort te zetten.  In Stadswerkmagazine en H2O zullen we binnenkort uitgebreid verslag doen van onze Zwitserse ervaringen.

Bekijk ook

Cookie-instellingen