Twaalf redenen om naar het Future Green City Ideeëntheater te komen

26-09-2019

Op 2 en 3 oktober presenteren Stadswerk en VHG het Future Green City Ideeëntheater op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Twaalf sprekers bieden u frisse ideeën en praktische handvatten op thema’s als klimaatadaptatie, mobiliteit en energietransitie. Kennis waar u de volgende dag al mee aan de slag kunt!

Met het Ideeëntheater zetten VHG en Stadswerk de spotlights weer stevig op de Future Green City, de stip op de horizon van beide verenigingen. De groene, duurzame en in alle opzichten toekomstbestendige stad met toekomst.

Woensdag: gedragsverandering en de openbare ruimte in 3D
Op woensdag 2 oktober is er in de Jaarbeurs in Utrecht aandacht voor de thema’s connectiviteit, klimaatadaptatie, gezondheid en waardevol groen. Waarin u onder andere presentaties kunt bijwonen van gedragsexpert Marije Hofland die u meeneemt in de gedragspsychologie. Hoe kunnen we samen in beweging komen op belangrijke onderwerpen als klimaatadaptatie en een meer duurzaam leven? En hoe kunnen we de openbare ruimte benutten als instrument hierbij? Ook Karel van Hengel, directeur Dienst Gezondheid & Jeugd GHOR Zuid-Holland-Zuid betoogt dat de openbare ruimte een belangrijk instrument is, in zijn geval om gezondheidswinst te boeken. Obesitas, bewegingsarmoede, eenzaamheid; met het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte kunt u bijdragen aan het tegengaan ervan! Voor het tegengaan van invasieve exoten, of in ieder geval het beheersen ervan, kunt u terecht bij de presentatie van Christel Tijhuis.

Programma

 

Donderdag: versnellen van de energietransitie en autovrije steden
Op donderdag 3 oktober hebben we bezoek uit Oslo. Deze stad maakt in hoog tempo en zeer ambitieus werk van het realiseren van een autovrije stad. De straten moeten terug naar de inwoners. En autovrij betekent meer ruimte voor groen en ontmoeting, fietsers en wandelaars. Sigurd Orland Nedrelid is de technisch coördinator van het project en legt u uit waarom Oslo hiervoor koos, wat het doet en wat dit betekent voor de stad en haar inwoners. Fabian Wegewijs en Ivo Bastiaansen van Movares vertalen de autovrije stad naar de Nederlandse situatie. Is een volledig autovrije stad mogelijk? Hoe ziet deze er dan uit? En welke stappen kan een gemeente concreet zetten? Het ochtendprogramma staat in het teken van de energietransitie: hoe kunnen we die lokaal versnellen? Ruben van de Belt (Adviestalent) en Valentijn Kleijnen (Warmtebedrijf Ede) reiken u respectievelijk een gereedschapskist voor lokaal beleid en een succesvol praktijkvoorbeeld van een warmtenet aan. Het Ideeëntheater sluit af met een blok circulaire economie, met aandacht voor de Energie- en grondstoffenfabriek van de 21 Nederlandse waterschappen en geopolymeren als vervangend bindmiddel van cement in beton.

We zien u graag!
Dertien redenen dus om erbij te zijn in het Ideeëntheater! We zien u graag op 2 of 3 oktober. U hoeft uzelf niet aan te melden, maar kunt gewoon een plekje zoeken in het theater. Op deze plattegrond kunt u het Future Green City Ideeëntheater gemakkelijk vinden: https://bit.ly/2mqbthr

Bekijk ook

Cookie-instellingen