Stadswerk/VHG Gedragscode Bestendig Beheer en Ruimtelijke ontwikkeling

16-10-2019

Medio maart 2020 krijgt de Gedragscode Bestendig Beheer én Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting hopelijk een definitieve goedkeuring. Daarmee wordt een lang gekoesterde wens - de integratie van twee gedragscodes - gerealiseerd. Dat is gelukt maar heeft ook extra tijd gekost.

Nu zijn we aanbeland bij de laatste horde. De Wet Natuurbescherming vereist een verder gedetailleerde maatregelencatalogus. Het kader dat RVO.nl daarvoor heeft voorgesteld is 10 september jongstleden door de klankbordgroep goedgekeurd. De definitieve versie ligt half november voor zodat deze medio december ter visie kan worden gelegd. In maart 2020 verwachten we de definitieve goedkeuring.

Zorgvuldig werken in de praktijk
Dat is dan ook meteen het startsignaal voor een voorlichtingscampagne én de lancering van het handboek dat bij de gedragscode hoort. Stadswerk en branchevereniging VHG bevelen gebruik van dit handboek en een goede scholing van harte aan om zorgvuldig werken ook echt in de praktijk te brengen.

Meer informatie?
Meer weten over de gedragscode? Kijk dan hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen