Stadswerk pakt uit in maart en april!

13-02-2020

In jubileumjaar 2020 pakken we inhoudelijk extra uit. Zo kunt u uzelf in maart en april laten inspireren door praktijkvoorbeelden en -kennis bij twee symposia. Door bijvoorbeeld Onno Dwars (Ballast-Nedam Development), Kees Diepeveen (wethouder gemeente Utrecht) en diverse thematische experts!

Merwedekanaalzone: set radicaal andere keuzes
Op 18 maart organiseren we in de Observant in Amersfoort het mini-symposium ‘Wijk van de toekomst.’ De leefomgeving verandert door verschillende grote ontwikkelingen. Denk aan de invloed van klimaatverandering, veranderingen in ons energiegebruik, toenemende technische mogelijkheden, het mobiliteitsvraagstuk, de grondstoffenschaarste en gezondheid. Wat kunnen we leren van de Merwedekanaalzone? In de ontwikkeling hiervan zijn deze ontwikkelingen en hun consequenties meegenomen. Daar was een set radicaal andere keuzes voor nodig. Wethouder Kees Diepeveen vertelt u er alles over. Daarna geven zes inhoudelijke experts vanuit thema’s als mobiliteit, circulariteit en biodiversiteit, kort hun visie op wijken van de toekomst. Waarna u ze in een Roast het vuur aan de schenen legt met uw vragen en opmerkingen. Zodat u naar huis gaat met een scherpere blik op de toekomst van wijken, bezien vanuit verschillende disciplines en met zicht op de consequenties voor beheer en onderhoud. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u hier.

GWW: Maak het Duurzaam & Circulair!
Op 9 april organiseren gemeente Rotterdam, Vereniging Stadswerk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hét symposium over Duurzaam GWW & Circulariteit in de praktijk. Met zoveel mogelijk professionals werken we deze middag aan praktische handreikingen voor meer duurzaamheid en circulariteit in de fysieke leefomgeving.

In zes workshops gaat u het potentieel aan duurzaamheidswinst blootleggen. In planvorming, aanleg en aanbestedingen, maar ook in beheer en onderhoud. Dat doet u nadat u samen hebt geluncht en onder andere Onno Dwars (directeur Ballast Nedam Development) en Arwin van Buuren (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam) u hebben geïnspireerd met krachtige bijdragen.

Uiteindelijk willen we ook samen een statement maken met het ‘Manifest Duurzaam GWW’; tien manifestpunten om elke dag weer te denken: ‘Zo kan het ook!’. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen