Samen de economie draaiende houden

02-04-2020

Naast het menselijk leed dat de coronacrisis veroorzaakt, ontvouwt zich ook een economisch drama. De bouwsector kan gedeeltelijk doorwerken, mede dankzij de krachtige steun van diverse bewindslieden. De sector roept gemeenten, provincies en waterschappen ook op samen de economie draaiende te houden.

Die oproep is nodig, want de sector ziet zich momenteel geconfronteerd met opschortingen van werkzaamheden, een zorgelijke daling van aangekondigde werken en diensten en een beperkte vergunningenafgifte. Deze stagnatie lijkt voort te komen uit zorg samenhangend met het COVID-19-virus.

Helpdesk en concrete ondersteuning vanuit de sector
Positief is dat het protocol Samen veilig doorwerken, dat het Ministerie van BZK afgelopen vrijdag in samenwerking met de bouworganisaties en vakbonden heeft vastgesteld, duidelijkheid biedt over de concrete veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om veilig te kunnen doorwerken. In het verlengde hiervan is een helpdesk opgezet die kan ondersteunen bij vragen over de toepassing van de maatregelen. Deze Helpdesk Corona Bouw en Techniek is zowel telefonisch (085-0801544) als per mail of chat te bereiken via www.helpdeskcorona-bt.nl en kan eventuele onduidelijkheden en aarzelingen wegnemen zodat bedrijven verder kunnen werken aan gezamenlijke maatschappelijke taken: de energietransitie, uitbreiding van de woningvoorraad, verduurzaming, natuurherstel, mobiliteit en instandhouding van vitale netwerken. Bij een aantal andere problemen biedt de sector graag de helpende hand. Veel gemeenten, provincies en waterschappen zijn misschien geholpen met ondersteuning van medewerkers van hun vaste leveranciers die kunnen helpen om werk en onderhoud eerder te laten plaatsvinden. Maar ze kunnen op korte termijn ook een beroep doen op het multidisciplinair ondersteuningsteam van experts dat de sector momenteel vormt met Rijkswaterstaat.

Samen de economie draaiende houden
Zowel het protocol als het aanbod van hulp om werken versneld op de markt te brengen, berusten op de noodzaak om de sector – na de gevoelige klappen die zijn opgelopen als gevolg van de stikstof- en PFAS-crisis – in het belang van de Nederlandse economie aan het werk te houden. Het teruglopen, of stoppen, van de activiteiten is funest voor de grootste nationale bevoorradingsketen, de werkgelegenheid en daarmee de economie als geheel. In navolging van een eerder beroep op de colleges van gemeenten, doet de sector ook nu een klemmend beroep op gemeenten, provincies en waterschappen om samen de enorme economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken.

Bekijk ook

Cookie-instellingen