Aanpak van Invasieve Exoten: lokaal, maar ook landelijk op de kaart?

02-04-2020

De bouw van het Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. In de Tweede Kamer vroeg Kamerlid Weverling minister Schouten of ze op de hoogte is van ons werk en dit nuttig vindt. We zijn benieuwd: gaat het Rijk nu eindelijk ook de handschoen oppakken?

Minister Schouten is al meerdere keren gevraagd of ze een landelijk kennisknooppunt niet noodzakelijk acht. Tot op heden heeft ze afwijzend gereageerd. Alleen voor de eikenprocessierups werd in 2019, na een groot aantal gezondheidsklachten, een uitzondering gemaakt.

Waardevolle kennis delen
Ondertussen woekert de Japanse duizendknoop voort. Ze is weliswaar niet bedreigend voor de volksgezondheid maar grote economische schade ligt op de loer. Kosten voor beheersing (bestrijding is op veel plekken al niet meer aan de orde), nemen exponentieel toe bij onjuist beheer. De duizendknoop heeft weinig nodig om een nieuwe haard te kunnen vormen, bijvoorbeeld door gebruik van vervuilde grond. Kortom, waardevolle kennis hierover móet uit de praktijk komen en met een zo groot mogelijke groep worden gedeeld.

Zelf initiatief nemen
Het wachten op Haags initiatief en landelijke coördinatie moe, is een aantal gemeenten samen met de provincie Utrecht het Kennis- en Praktijknetwerk invasieve exoten gestart. Samen hebben zij het financieel fundament weten te leggen voor kennisdeling en een gecoördineerde aanpak. Om verder te bouwen is meer geld nodig. Op 4 februari heeft Stadswerk, namens de werkgroep, een brief gestuurd naar alle Nederlandse gemeenteraden met de vraag het initiatief te steunen. Een aantal gemeenten reageerde positief en heeft een bijdrage toegezegd. Maar we hebben ook als reactie gekregen dat de landelijke overheid moet zorgen voor kennisdeling en coördinatie. Efficiënter en effectiever, zodat gemeenten meer budget (en tijd) overhouden voor de bestrijding, beheersing en preventie.

Ondersteunende en coördinerende rol pakken
Wij zijn benieuwd. Op dit moment gaat uiteraard alle aandacht uit naar de ongelofelijke krachtsinspanning die moet worden geleverd om het coronavirus te beteugelen. Maar als de rust is weergekeerd zou het heel mooi zijn als het Rijk ook in dit dossier een ondersteunende en coördinerende rol weet op te pakken. Wij hebben de trein op de rails gezet. Nu zorgen dat het karretje gaat rollen en door blijft gaan.

Het praktijknetwerk bestaat uit een digitaal platform voor kennisdeling & communicatie en wetenschappelijke ondersteuning voor de ontwikkeling en onderbouwing van methoden en technieken. Het start met de Japanse duizendknoop; deze richt grote economische schade aan en is bedreigend voor de biodiversiteit. Kennisdeling en een gezamenlijke aanpak, gericht op preventie en bestrijding, zijn essentieel. Vervolgens wil het netwerk opschalen naar andere invasieve (water)planten- en diersoorten. De gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, ’s-Hertogenbosch, Zaanstad, Hillegom en de provincie Utrecht hebben de start van dit platform mogelijk gemaakt.

Wageningen Universiteit, Stichting Probos, Christel! en Vereniging Stadswerk Nederland faciliteren dit initiatief. Voor meer informatie mailt of belt (06-57591365) u met Marcelle Verhoeven van Stadswerk.

Bekijk ook

Cookie-instellingen