Gedragscode soortbescherming voor gemeenten

09-07-2020

Hij komt er aan! De langverwachte nieuwe gedragscode waarin de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud zijn geïntegreerd. Opgesteld onder de wet Natuurbescherming en “Omgevingswetproof”.

De gedragscode is inmiddels getoetst door  het Interprovinciaal Overleg (IPO) en is nu in behandeling binnen de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Naar verwachting wordt de gedragscode per 1 augustus voor een periode van zes weken ter visie gelegd. Medio september is duidelijk of er zienswijzen zijn ingediend en hoe deze kunnen worden verwerkt. Definitieve goedkeuring is daarmee te verwachten in oktober. Zodra de goedkeuring is verleend kan de gedragscode gratis worden gedownload op www.stadswerk.nl Ons idee is dat gemeenten bij de vaststelling van de gedragscode in college of raad daar door de toevoeging van lokale beleidsregels een eigen karakter aan geven.

Publicatie van de gedragscode is ook het startsein voor een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en het beschikbaar stellen van werkmateriaal voor een juiste toepassing van de gedragscode. Kijk op onze site voor de planning en de locaties.

De gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting blijft van kracht tot de nieuwe gedragscode van kracht is geworden. De Gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud is strict genomen niet meer geldig. Indien overeenkomstig deze gedragscode wordt gewerkt is er wel sprake van zorgvuldig handelen.

Bekijk ook

Cookie-instellingen