Herfst en winter in aantocht: de buitendienst in de 2e coronagolf

07-10-2020

Stadswerk stuurde een beperkt aantal gemeenten een flitsenquête over de kantines van de buitendiensten. Zijn ze weer open? Hoe wordt voorkomen dat ze besmettingshaarden worden? Zijn er afspraken als essentiële werkprocessen onder druk komen te staan? Zijn er nog gouden tips? U leest het hier.

De flitsenquête beoogt niet een volledig beeld van Nederland te schetsen, maar maatregelen en ideeën op te halen die genomen zijn bij gemeenten om kantines veilig en verantwoord open te kunnen laten gaan. Zoals in de gemeente Apeldoorn (zie onderstaande poster). Zodat medewerkers van de buitendiensten, met de herfst in aantocht, een plek hebben om te lunchen en op te warmen.

Kantines in meeste gemeenten (gedeeltelijk) heropend
In 48 uur hebben zestien gemeenten de vragenlijst ingevuld. Van hen gaf 82% aan dat de kantines helemaal (44%) of gedeeltelijk (38%) zijn heropend. Bij een van de respondenten die aangeeft dat dit niet het geval is, ligt het genuanceerd: de ruimtes zijn wel open, maar de catering is er niet actief. Daar waar de kantines (gedeeltelijk) zijn heropend worden sowieso alle RIVM-richtlijnen gevolgd. Een aantal gemeenten heeft zelf nog aanvullende voorschriften opgesteld.

1,5 meter het vertrekpunt van maatregelen
De 1,5 meter afstand is het vertrekpunt. Alle gemeenten geven expliciet aan gerichte maatregelen te nemen om deze te garanderen. Ruimtes worden waar mogelijk vergroot en/of het maximaal aantal mensen dat binnen mag zijn, wordt verkleind. Dat gebeurt bijvoorbeeld door in shifts te werken en lunchen. Een andere gemeente moedigt haar mensen aan zoveel als mogelijk op locatie of thuis te lunchen en pauzeren. Een derde van de respondenten benoemt expliciet dat er aanvullende of extra schoonmaakwerkzaamheden worden verricht. Bijna een kwart dat er looproutes zijn en toegewezen plekken waar je kunt gaan zitten.

Gouden tip: werk in shifts of ploegen
We hebben gevraagd of er afspraken zijn gemaakt over wat te doen als essentiële werkprocessen onder druk komen te staan door besmettingen? Twee respondenten geven aan dat dit in hun gemeente het geval is. Het gaat in beide gevallen om het prioriteren van werkzaamheden (piketdiensten, begraafplaatsen, gladheidsbestrijding). Vijf respondenten delen graag hun ‘gouden tip’ met andere gemeenten. In twee gevallen gaat het om het werken in wekelijkse shifts of ploegendiensten, zodat er nooit besmetting en verspreiding binnen de gehele dienst kan plaatsvinden. Een andere tip: start het werk vanaf huis, waarbij je het voertuig meeneemt naar huis. Andere respondenten wijzen er vooral op om de regels die zijn opgesteld te volgen en medewerkers vaak op die regels en maatregelen te wijzen. Want iedereen wil zich eraan houden, maar het wordt soms vergeten. Dus blijven herhalen. Daarnaast: appelleer aan het gezond verstand van de medewerkers. En laat medewerkers gebruik maken van alle mogelijkheden en faciliteiten die gemeenten voor hen hebben gecreëerd. Zoals het inzetten van schermen en drangers.

Heeft u zelf nog tips of aanbevelingen?
Heeft u zelf nog ideeën of tips voor uw collega-gemeenten? Geef ze ons door zodat wij ze via verschillende kanalen bekend kunnen maken. Dat kan via een mail aan info@stadswerk.nl.

Bekijk ook

Cookie-instellingen