Dick Oosthoek nieuwe voorzitter NVTB

19-01-2021

Per 1 december jl. heeft de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) een nieuwe voorzitter, Dick Oosthoek (53). Als directeur van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur is Oosthoek geen onbekende in het vak en onder meer verantwoordelijk voor de Beoordelingsrichtlijn Boomverzorging.

Hij volgt Ceciel van Iperen op, die eind 2019 afscheid heeft genomen van de vereniging en neemt hiermee –in praktische zin- het stokje over van vice-voorzitter Bart van der Klugt.

Oosthoek stapt in op een moment dat de vereniging bijna zover is om de nieuwe koers kenbaar te maken aan de buitenwereld. De website is recentelijk vernieuwd, de kwaliteitstoetsing wordt nog verder aangescherpt, nieuwe richtlijnen zijn in de maak en Oosthoek staat voor de uitdaging om de maatschappelijke relevantie van het boomtaxateurschap verder uit te dragen bij overheden, verzekeraars en overige boomeigenaren. De NVTB begint met Oosthoek voluit aan het nieuwe jaar.

 

De NVTB staat al 27 jaar bekend voor expertise bij schades aan bomen en voor het taxeren van de vervangingskosten van bomen. De circa 40 leden zijn verplicht hun vakkennis actueel te houden en regelmatig het veld in te gaan om taxaties uit te voeren. Verder moeten ze een minimumaantal bijeenkomsten en workshops bijwonen. Eens per twee jaar legt ieder lid een proeve van bekwaamheid af, de kwaliteitstoets. Op deze manier functioneert de NVTB als kwaliteitskeurmerk en kunt u door het inschakelen van een NVTB taxateur rekenen op onafhankelijkheid en deskundigheid.

Bekijk ook

Cookie-instellingen