Maandrapportage december Monitor Stedelijke Mobiliteit

22-01-2021

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben CROW en Goudappel Coffeng de rapportage ‘Monitor stedelijke mobiliteit; Mobiliteitsontwikkelingen & kwalitatieve evaluatie maatregelen 1,5 meter samenleving’ opgesteld.

Deze rapportage biedt inzicht in:

▪Mobiliteitsontwikkelingen ten tijde van de coronacrisis: intensiteiten (auto, fiets, vracht), congestie (auto, vracht), ongevallen en OV-gebruik (trein).
▪Ervaringen van gemeenten met de 1,5 meter samenleving.

Dit is de rapportage t/m december 2020, conclusies hebben betrekking op de maand december.

Kwalitatieve evaluatie
Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

▪Welk type maatregelen zijn recentelijk uitgevoerd?
▪Waar zijn deze maatregelen uitgevoerd?
▪Op welke doelgroep zijn de maatregelen gericht?
▪Hoe is de implementatie van de maatregelen verlopen?
▪Wat zijn de effecten van de maatregelen?
▪Verwachten gemeenten dat de corona-maatregelen in de toekomst effect hebben op de inrichting
van de openbare ruimte?

De conclusies over de maanden maart t/m november zijn beschreven in de vorige rapportages.
– november 2020
– oktober 2020

Bekijk ook

Cookie-instellingen