Animatiefilm over raamcontracten 'Anders aanbesteden, anders samenwerken'

04-02-2021

Waterschapsbedrijf Limburg heeft, samen met partners ENGIE, Eliquo en de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros, een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. In vogelvlucht vertelt de animatiefilm over de aanleiding, achtergronden en voordelen van de innovatieve raamcontracten.

Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter kan, blijkt uit de aanpak van het werken met raamcontracten en bouwteams van Waterschapsbedrijf Limburg.

Raamcontracten en bouwteams
Bij deze aanpak ligt de nadruk op een gelijkwaardig partnership met meerjarige samenwerking en voordeel halen uit synergie. Voor grote multidisciplinaire en monodisciplinaire werken is op basis van de Europese aanbestedingsregels een algemene tender uitgeschreven. Met de 'winnaars' zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. Zij komen in aanmerking voor de uitvoering van projecten. Voordat partijen tot uitvoering van een project overgaan, staat open en transparante samenwerking met de aannemers centraal. De ontwerpfase, ook wel de bouwteamfase genoemd, doorlopen partijen voor een groot deel gezamenlijk; daarbij gaat het om kennisdelen, uitwisseling van ideeën en ervaringen en gezamenlijke beheersing van risico’s, kansen, kosten en doorlooptijd.

Beter, sneller, goedkoper én plezieriger!
De voordelen van deze aanpak zijn legio, zowel voor Waterschapsbedrijf Limburg als voor de betrokken aannemers. Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Voor ons levert de kortere doorloop tijdsbesparingen en dus kostenbesparingen op. Daarnaast zijn door de gezamenlijke start van een project de voorcalculaties en de inschatting van de risico’s beduidend beter. Het resultaat: Een eerlijke prijs, geen gedoe met meerkosten plus meer werkplezier!  Samen met de raamcontractanten zijn we zo meer dan ooit in staat om met innovatieve ontwikkelingen in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd.’

Bekijk hieronder de animatiefilm:

Bekijk ook

Cookie-instellingen