Webinar De Reuzenberenklauw: samen aan de slag!

26-05-2021

De Reuzenberenklauw is een invasieve exotische plantsoort, die een gevaar vormt voor inheemse flora én voor de volksgezondheid.

Deze plant, die zeven jaar kiemkrachtig blijft, scheidt bij beschadiging stoffen af die brandblaren op de huid kunnen veroorzaken. Hoe bestrijd je deze snelgroeiende exoot en hoe creëer je bewustzijn én betrokkenheid bij burgers?

Op 26 mei vertelden onze gasten u meer over de soort, het gevaar voor inheemse vegetatie en mogelijkheden op het vlak van burgerparticipatie en bestrijding.

Klik hier om het webinar terug te kijken

Sprekers
Baudewijn Odé is plantonderzoeker en projectleider flora bij FLORON, onderzoeksinstituut met betrekking tot wilde flora. Hij vertelt u meer over de Reuzenberenklauw en de achtergrond van deze plantsoort en geeft ook een korte doorkijk naar het belang van burgerparticipatie bij het beheer van invasieve exoten.

Daarna is het woord aan Lodewijk van Kemenade, senior projectleider Landschapsbeheer Flevoland. Behoud van inheemse vegetatie en natuurlijk herstel van vegetatie zijn belangrijke thema’s binnen zijn functie. Lodewijk is actief betrokken bij de totstandkoming van de Leidraad Beheer Reuzenberenklauw, welke in 2020 in samenwerking met CLM is uitgebracht.

Wordt er ook nog over burgerparticipatie gesproken? Jazeker! Daarvoor is Annerie Rutenfrans uitgenodigd van adviesbureau Beleef & Weet. Als projectleider van het Wiedewiedenweg in Nijmegen heeft zij mede mogelijk gemaakt dat burgers in kleine brigades een bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van zowel de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien. Zij vertelt hoe dit project in zijn werk gaat en hoe andere gemeentes dit ook kunnen gaan doen.

Kennisnetwerk Invasieve Exoten
Stadswerk en het Kennisnetwerk Invasieve Exoten zijn altijd op zoek naar het delen van (praktijk)kennis om het voor gemeenten en andere overheden. Ook willen we het voor bedrijven minder kostbaar maken om gedegen beleid te voeren gericht op de toekomst.

Bekijk ook

Cookie-instellingen