Onderzoek naar beheer rijksbeschermde stadsparken

26-05-2021

Stadsparken en plantsoenen zijn levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Gemeenten steken veel geld en energie in het schoon en op orde houden ervan.

De RCE vraagt zich af hoe rijksbeschermde stadsparken meelopen in het reguliere groenbeheer en of deze parken als rijksbeschermd groenmonument de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Wat gaat (niet) goed?
Lukt het gemeenten om ondanks het intensieve gebruik van deze parken, het zware programma aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische waarden overeind te houden? Wat loopt goed, wat loopt minder goed, welke kennis is aanwezig en wat kan er beter? Welke vragen leven bij beheerders en betrokken partijen, zijn de huidige tools en regelingen bekend, en hoe is de onderlinge samenwerking? In opdracht van de RCE en in samenwerking met stichting ERM en Vereniging Stadswerk wordt door Bureau Buitenzaken een onderzoek uitgevoerd om antwoord te krijgen op deze vragen. Zij heeft dertien gemeenten uitgebreid aan het woord gelaten over het beleid en beheer van hun als rijksmonument beschermde parken. Daarvoor zijn zowel grotere als kleinere gemeenten verspreid door Nederland uitgekozen.

Informatie-uitwisseling
Een vaak besproken onderwerp bleek de communicatie en informatie-uitwisseling. Op allerlei manieren kan dat beter, zowel tussen de verschillende overheden (rijk, provincie en gemeenten), maar ook tussen de afdelingen onderling binnen de gemeenten. Alles komt voor: van piekfijn onderhouden parken tot worstelingen met budgetten en onzekerheid op politiek niveau. In de meeste gemeenten was er enthousiasme en grote betrokkenheid bij de monumentale parken; een mooie voedingsbodem om verder met elkaar van gedachten te wisselen over een optimaal beheer van rijksbeschermde stadsparken.

Presentatie van de resultaten
Op dit moment wordt aan de uitkomsten van het onderzoek gewerkt in de vorm van een rapportage. Na de zomer wordt een online bijeenkomst georganiseerd waar de resultaten worden gepresenteerd en gediscussieerd wordt over de vervolgkoers. De geïnterviewde gemeenten en andere betrokkenen bij het beheer van rijksbeschermde parken kunnen dan met elkaar kennis maken.

Bron: https://www.groenerfgoedzorg.nl/actueel/onderzoek-naar-beheer-rijksbeschermde-stadsparken 
Auteur: Natascha Lensvelt (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Foto: Ruurd van Donkelaar

Bekijk ook

Cookie-instellingen