Gratis webinarreeks met MKI- en DuboCalc-trainingen voor gemeenten

09-06-2021

Zoekt u ook naar dé manier om duurzaamheid te waarborgen in uw aanbestedingen in de openbare ruimte of GWW? Tussen juni en november 2021 organiseert Platform WOW samen met CROW, Duurzaam GWW en de twaalf provincies een reeks online trainingen over de MilieuKostenIndicator (MKI) en DuboCalc.

Met deze instrumenten maakt u op een eenvoudige manier de milieu impact van uw project inzichtelijk, krijgt u inzicht in de processen die de grootste bijdrage leveren aan de milieu-emissies, en kunt u aanbieders objectief met elkaar vergelijken.

De webinars zijn kosteloos en in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van gemeenten, maar collega's van andere overheden zijn ook van harte welkom om mee te doen. Om het onderlinge netwerken en samenwerken te stimuleren, wordt één sessie per regio georganiseerd.

Aanmelden voor de sessies kan via deze pagina.

MilieuKostenIndicator (MKI)
MKI is een in euro’s uitgedrukte uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA); een analyse van de milieueffecten van een levering, werk of contract over verschillende levensfases. MKI geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om deze milieueffecten ongedaan te maken. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Bij het webinar MKI leert u waarom er met deze eenheid gerekend wordt, wat deze zegt over uw product of project en waar u de MKI-waarde zoal voor kunt gebruiken.

DuboCalc
DuboCalc is een softwaretool waarmee u snel en eenvoudig de milieukosten van ontwerpvarianten van GWW-werken berekent. DuboCalc wordt gebruikt door opdrachtgevers en (potentiële) opdrachtnemers voor het onderzoeken van varianten en het schrijven en beoordelen van (EMVI) aanbestedingen van GWW-werken. In de DuboCalc-training leert u de belangrijkste aspecten van het gebruik van het programma en de praktische en procesmatig toepassing ervan in aanbestedingen.

Bekijk ook

Cookie-instellingen