Persbericht: Natuurinclusief bouwen aan de toekomst

07-07-2022

Onder aanwezigheid van Prinses Irene en Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof hebben meer dan 100 bestuurders, experts uit de groensector en grote bouwers zoals BAM Wonen, Heijmans en Ballast Nedam Development nagedacht hoe de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen in 2030.

Waar in de landbouw uitdagingen liggen op de thema’s van stikstof en biodiversiteit, is er vanuit de bouw- en groensector een enorme beweging te zien naar een natuurinclusieve samenleving.

Onder begeleiding van Lodewijk Hoekstra (onder andere bekend als televisietuinman) en Jelle de Jong (IVN), hebben de aanwezigen kennis gedeeld en plannen gemaakt hoe te komen tot een versnelling ten aanzien van natuurinclusief bouwen. Onder de gastsprekers Prinses Irene die een voordracht hield over de relatie tussen mens en natuur. Bram Büscher (WUR) verteldeover de samenhang tussen economie en natuur en Onno Dwars CEO van Ballast Nedam Development liet zien dat natuurinclusief bouwen al gebeurt, niet duurder is en iets is dat we allemaal moeten willen. Met natuurinclusief bouwen zijn er grote voordelen ten aanzien van gezondheid, klimaat en biodiversiteit. Zo zien de aanwezigen kansen om ook de bouwopgave van 1 miljoen woningen hieraan bij te laten dragen . Wetgeving hiervoor is al in de maak. Zo heeft Minister Hugo de Jonge onlangs aangegeven dit vast te willen leggen in het bouwbesluit wat door veel van de aanwezigen ook als noodzaak wordt gezien om te komen tot de beoogde transitie. Tevens benadrukte Pablo van der Lugt (TU Delft) dat juist het grootschalig inzetten op de teelt van biobased materialen ook weer kan leiden tot nieuwe verdienmodellen bij boeren. Dit biedt de boeren een oplossing voor verkleining van de veestapel en zorgt bovendien voor meer CO2 vastlegging.

Waardering van natuur en groen in de leefomgeving
Het is volgens Lodewijk Hoekstra van groot belang dat we komen tot een andere waardering van groen en natuur in de leefomgeving. Dit maakt NL Greenlabel al jaren inzichtelijk waardoor ambities meetbaar worden en partijen ook beloond kunnen worden voor inspanningen op dat van groen en duurzaamheid. “Daarom hebben we ook het initiatief genomen voor deze bijeenkomst waarbij álle relevante stakeholders zijn genodigd en hun zegje mogen doen. Met de uitdagingen op het gebied van natuur en klimaat waar we met z’n allen voor staan moeten we alles op alles zetten om de toekomst van natuur en dus ook onze kinderen veilig te stellen”, aldus Hoekstra.

Minister Van der Wal is zeer verheugd over alle ideeën en plannen die door de aanwezigen gedeeld werden. “Natuurinclusief bouwen brengt de natuur dichtbij onze dagelijkse omgeving en ons dagelijks leven. Het levert een belangrijke bijdrage aan de basiskwaliteit natuur en helpt ons bij het vinden van een balans waarbij economie en natuur allebei kunnen floreren”.

 

Bron: NL Greenlabel

Bekijk ook

Cookie-instellingen