Persbericht: Boekwerkje over biodiversiteit speelt in op actualiteit

14-03-2023

Minister Van der Wal: ‘Het boek biedt handvatten en praktische aanvullingen’

Biodiversiteit is het onderwerp van het boekje Aan de slag met … Biodiversiteit dat IPC Groene Ruimte, Vereniging Stadswerk en Stichting Steenbreek uitbrengen. Deze uitgave is in eerste instantie bedoeld voor gemeentelijke organisaties en biedt op een laagdrempelige manier informatie over biodiversiteit en handvatten voor publieksacties.

Aanleiding voor de uitgave, die mede tot stand is gekomen met een financiële bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is de achteruitgang van de biodiversiteit, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. “We kunnen de negatieve effecten in een positieve bijdrage omzetten als we onze dagelijkse activiteiten meer in overeenstemming brengen met de behoeften van de natuur. Lokaal, regionaal en mondiaal”, schrijft minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof in het voorwoord.

Verankering 
In het eerste deel van Aan de slag met … Biodiversiteit vertelt Eddy Schabbink, biodiversiteitsexpert bij IPC Groene Ruimte, over de noodzaak voor gemeentelijke overheden – die nu vooral sectoraal werken – om samen te werken; niet alleen intern tussen afdelingen, maar ook met waterschappen, woningcorporaties en provincies. Gemeenten moeten daarnaast volgens Schabbink zorgen dat biodiversiteit in de omgevingsplannen en verordeningen verankerd wordt.

Groene initiatieven
In het tweede deel van het handzame boekwerkje van 36 pagina’s, komt vooral de dagelijkse praktijk aan bod en worden de diverse mogelijkheden voor gemeenten beschreven om biodiversiteit te bevorderen. Zoals het stimuleren van bodemleven, het aanpakken van de waterhuishouding, ecologische verbindingszones en groene daken.

Ook worden planten genoemd die kunnen bijdragen aan biodiversiteit en welke locaties in de stad geschikt zijn voor groene initiatieven. De inbreng van burgers bij vergroening van hun leefomgeving krijgt eveneens aandacht.

Praktijkvoorbeelden
Het laatste deel van het boek beschrijft zes praktijkvoorbeelden van gemeenten (onder meer Den Haag, Assen en Middelburg) die herkenbare voorbeelden, oplossingen en tips geven om biodiversiteit te verhogen.

Door het boek heen staan citaten van onder anderen Louise Vet (voorzitter Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel), Maarten Loeffen (directeur Stadswerk) en Wout Veldstra (voorzitter Stichting Steenbreek).

“Dit boek biedt u veel handvatten en praktische aanvullingen op wat we nu al voor de natuur doen. Bij elkaar stellen ze Nederlanders in staat om samen hun omgeving tot een betere plaats te maken voor al wat leeft”, aldus minister Van der Wal.

Bekijk ook

Cookie-instellingen