Werkgroep Klimaatadaptatie: leden gezocht

31-08-2023

Het onderwerp klimaatadaptatie staat bij gemeenten hoog op de agenda. Of het nu gaat om wateroverlast of extreme droogte, de impact op de openbare ruimte en de leefbaarheid van stad en land is enorm.

Om kennisdeling op landelijk en regionaal niveau mogelijk te maken heeft Stadswerk begin 2023 een werkgroep Klimaatadaptatie opgericht. In deze werkgroep maken we werk van klimaatadaptatie, we bedenken oplossingen en inspireren elkaar.

De gevolgen van het veranderende klimaat voor de volksgezondheid, leefbaarheid (hitte in steden, wateroverlast) en de vaak lage kwaliteit van ons bodem- en watersysteem en het effect daarvan op groen in de openbare ruimte laten zich steeds meer voelen. Denkt u met ons mee?

Meer informatie en aanmelden voor de werkgroep kan via marcelle.verhoeven@stadswerk.nl

Bekijk ook

Cookie-instellingen